Chrudimské noviny Objev, který svým významem přesahuje rámec regionu

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Objev, který svým významem přesahuje rámec regionu


Pardubice - Východočeská galerie v prostorách pardubického zámku představí výběr ze sbírky Obrazárny Městského muzea ve Skutči. Slavnostní zahájení výstavy je 14. listopadu v 17 hodin. Expozice potrvá do 31. března 2013.

Východočeská galerie klade důraz na přiblížení tvorby významných regionálních umělců, prezentuje svoje sbírky v Pardubickém kraji. Ve svých prostorách představuje kolekce ze sbírek muzeí a galerií Pardubického kraje.

V roce 1954 získalo Městské muzeum ve Skutči na základě závěti rozsáhlou obrazovou sbírku skutečských podnikatelů a mecenášů bratří Zvěřinů. Po dlouhých desetiletích spíše neúspěšných pokusů sbírku představit dochází k podstatným změnám až po roce 2010. Sbírka byla odborně zpracována, nejcennější a nejohroženější díla byla restaurována a představena na dvou menších výstavách v Městském muzeu ve Skutči. Obrazárna je nyní ve své celistvosti vystavena poprvé. Až na naprosté výjimky se jedná o díla zcela neznámá, nepublikovaná a také téměř nevystavovaná.

Holandský mistr-Vjezd Ježíše do Jeruzaléma, 1676.

Vít Bouček, autor výstavy, k expozici dodává:

Významnou část fondu obrazárny tvoří soubor českého malířství 19. století. Vedle překvapivě početné kolekce obrazů Josefa Navrátila je také zastoupen August Bedřich Piepenhagen a jeho dcera Charlotta Piepenhagenová. Jednou drobnou ukázkou je doložena i tvorba jejich předchůdce, významného malíře 18. století, Norberta Grunda. Sběratelský zájem bratří Zvěřinů se soustředil především na krajinomalbu 19. a počátku 20. století. Na zajímavý soubor krajinomaleb Josefa Navrátila navazuje reprezentativní ukázka malby Maxe Haushofera, profesora krajinářské školy pražské Akademie a učitele dalšího slavného pedagoga AVU Julia Mařáka. Ten je ve sbírce zastoupen drobnou malířskou skicou a dvěma typickými uhlovými kresbami lesních interiérů. Česká krajinomalba 19. století je však také představena díly Antonína Waldhausera, kresbou Adolfa Kosárka a obrazem Antonína Chittussiho. 

Figurální malířství 19. století přibližují drobnější malířské kompoziční skici Jaroslava Čermáka a Karla Purkyně, dívčí portrét a figurální studie Luďka Marolda a zejména pak půvabný vzácný kvaš Josefa Mánesa. Mezi významné obrazy rovněž patří pohotová malířská studie a reprezentativní dívčí portrét Václava Brožíka. Slavnou krajinářskou školu Julia Mařáka reprezentují obrazy Václava Březiny, Aloise Kalvody, Romana Havelky a Jana Honsy.

Zvláštnímu zájmu sběratelů bratří Zvěřinů se těšil František Kaván. V souboru jeho pěti krajin zaujímá zvláštní místo pozoruhodná Vesnička v zahradě (1903) a jemná drobná Zimní krajina z let 1897-98. Malbu počátku 20. století doplňují dvě drobnější práce Joži Uprky, kresba Maxe Švabinského a zejména významná kolekce obrazů Jaroslava Panušky. Obrazy Zaklínač (1902) a Kapalice u Nových Hradů významným způsobem obohacují poznání díla tohoto stále oceňovanějšího autora.

František Kaván - Vesnička v zahradě, 1903

Na odkaz Antonína Slavíčka navazovala řada malířů, mezi ně patří regionální autor Gustav Macoun. Krajinomalba regionu je doložena pracemi skutečského malíře Gustava Porše. Mezi významné objevy sbírky patří i zastoupení několika zahraničních autorů, zejména rakouského romantického malíře první poloviny 19. století Friedricha Philippa Reinholda, francouzského romantika Francoise Alexadre Pernota a slavného malíře anglického romantismu sira Edwina Henryho Landssera.

Za historicky a ikonograficky unikátní doklad německého protestantismu lze považovat obraz Kristus před velkou radou (Kristus před Pilátem). Velmi kvalitní je dílo Vjezd Ježíše do Jeruzaléma na Květnou neděli z poloviny 17. století. Oba obrazy byly nedávno náročně restaurovány. Rovněž některá další díla neznámých autorů ze skutečské sbírky jistě vyvolají zájem badatelů i veřejnosti.

 

Věra Nevečeřalová

Reklama