Chrudimské noviny Oppidum u Nasavrk vydalo překvapivé nálezy

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Oppidum u Nasavrk vydalo překvapivé nálezy

České Lhotice – Jedním ze sedmi známých keltských hradišť v České republice je oppidum v Českých Lhoticích nedaleko Nasavrk. Archeologické nálezy tu byly donedávna poměrně chudé. Nový průzkum vedený archeology v letošním roce ale přinesl překvapivé výsledky.

Tentokrát se nejednalo o žádný náhodný nález, ale o připravenou akci archeologů domluvenou se správcem pozemků i Správou Chráněné krajinné oblasti Železné hory, bez jejichž součinnosti a pomoci by akce nebyla vůbec možná. Organizovalo ji Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové a za vydatné pomoci osvědčených spolupracovníků z řad veřejnosti disponujících detektory kovů. Všechny nálezy doplní dosavadní sbírku artefaktů z této lokality uloženou v Regionálním muzeu v Chrudimi,“ uvedl za zřizovatele krajských muzeí první náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek (KDU-ČSL).

Plocha bývalého oppida je dnes částečně zalesněna nebo zatravněna a část je stále zemědělsky využívána. Archeologové se díky orbě kousku zatravněné plochy dostali k možnosti prozkoumat s detektory kovů část lokality dosud prakticky nezkoumanou.

Při předcházejících výzkumech v 19. století a pak v 70. letech 20. století a na počátku nového milénia se tady našlo množství keramiky, necelá desítka předmětů ze skla, přibližně stejné množství předmětů z bronzu a nevelký počet železných předmětů.

Tentokrát jsme byli úspěšnější. Objevili jsme celou kolekci železných artefaktů, jako jsou hroty šípů, stavební kování, části spon a jiné věci. Velkým překvapením byl ale objev železného meče, ze kterého se dochovala celá čepel a řap pro připevnění rukojeti. Je datován do období 2. - 1. století před Kristem, proto se domníváme, že nemohl být součástí pohřební výbavy. Tehdy se totiž nepohřbívalo způsobem, který by zanechal archeologické stopy. Proto je tento nález v oblasti střední Evropy velmi vzácný a můžeme jen spekulovat, kde se tam osamocený meč vzal a co mohl symbolizovat,“ vysvětluje archeolog David Vích.

Archeologové nechtěli budit pozornost nezodpovědných hledačů kovů a o objevu mluví až po čase, kdy bylo místo oseto a vrací se do původního stavu. České Lhotice jsou jediným východočeským oppidem. Dalšími v České republice jsou Závist, Třísov, Hrazany, Nevězice, Stradonice a Staré Hradisko u Protivanova.

 

red

Reklama