Chrudimské noviny Otevřená krajina Chrudimsko a Železnohorský region

Dnes: 11°C
Zítra: 14°C
Pozítří: 14°C

Otevřená krajina Chrudimsko a Železnohorský region

Chrudim – Ve čtvrtek 25. června se od 10 do 14 hodin v občerstvení Nové místo na cyklostezce Chrudim – Slatiňany koná seminář pro širokou veřejnost. Tématem je udržitelný cestovní ruch, krajinotvorba, zadržování vody v krajině, zeleň v obcích, energetické úspory nejen na obecních budovách, předcházení vzniku odpadů, ekologická výchova, zdravý životní styl apod. 

Nové místo na cyklostezce Chrudim – Slatiňany je krásné místo pro občerstvení a relax, a to nejen pro cyklisty. Jedná se o příklad projektu, který byl podpořen v rámci výzev MAS Chrudimsko z Integrovaného regionálního operačního programu. Na semináři je zajištěno občerstvení.  Realizátory projektu Otevřená krajina jsou MAS Chrudimsko a MAS Železnohorský region. 

A jak můžete rozvoj našeho okolí podpořit i vy?  Objevujte krásu přírody, pohostinnost lidí, využívejte lokální zdroje a služby např. návratem k tradicím venkova, osvětou o koloběhu přírodních cyklů, zdrojů a potřeb, podporou zdravého životního stylu či rozvojem lokální ekonomiky, produkce a služeb.

V případě zájmu prosíme o potvrzení účasti vyplněním formuláře. Více informací na www.maschrudimsko.cz.

Program akce: 

10.00 až 10.20 – představení projektu Otevřená krajina 

10.20 až 10.40 – udržitelný cestovní ruch (cykloturistika, ekoturistika, regionální produkty)

10.40 až 11.00 – jak vnímat krajinu (zeleň v obci, zadržování vody v krajině, urbanismus, příklady malých projektů)

11.00 až 11.20 – zdravý životní styl (programy pro školy, školní jídelny, zdravé stravování a vaření pro veřejnost)

11.20 až 11.50 – občerstvení

11.50 až 12.10 – udržitelné zdroje a ekologická výchova (předcházení vzniku odpadů, energetické úspory v obecních budovách, revitalizace vodních toků, voda v krajině)

12.10 až 12.30 – zkušenosti s cestovním ruchem v MAS Železnohorský region, občerstvení 

od 12.35 do 14.00 – výměna praktických zkušeností, diskuse

Věra Nevečeřalová

Reklama