Chrudimské noviny Přehlídka tvorby českého ex libris končí tento týden

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Přehlídka tvorby českého ex libris končí tento týden

Chrudim - Ve výstavních prostorách Divadla Karla Pippicha v neděli 2. listopadu skončí celostátní přehlídka drobné grafiky. Výstava ex libris je jedinečnou příležitostí hlavně pro školy, které expozici ještě nestihly navštívit.

Ve 14. ročníku Trienále českého ex libris porota vybrala 552 grafik od 151 autorů včetně studentských prací, které jsou zde prezentovány. Koncepce výstavy dává návštěvníkům skvělou možnost seznámit se s tvorbou našich zkušených a známých autorů i s tvorbou studentů, kteří se možná v budoucnu touto uměleckou cestou teprve vydají. Výstavní panely přehledně představují několik kategorií, ve kterých umělci získali ocenění.

Každý návštěvník si v klidu výstavní síně může udělat představu o dnešní grafické tvorbě, povšimnout si například i toho, kým byla drobná díla oceněna, kdo získal Cenu za přínos českému ex libris, nebo jak tvoří ten, komu byla udělena Cena Grand Prix.

Množství drobných grafických listů dává mnoho podnětů k zamyšlení nad uměleckou výpovědí. Setkáte se zde také s výjimečnými technikami, s opakujícími se náměty, s výraznou barevností nebo s barevností často používanou. Ucelenost a přehlednost celé výstavy poskytuje jedno zajímavé srovnání. Expozice zdárně nahlíží do tvorby zkušených výtvarníků a zřetelně kontrastuje s tématy prezentovanými ve studentské sekci. Divák v tvorbě mladé výtvarné generace nalézá odraz současné doby, převážně zpracovávaný v grafické podobě písma, v symbolice barev i ve výtvarné výpovědi. 

Zhlédnutí výstavy českého ex libris poskytne všem, hlavně žákům a studentům, možnost nabýt vědomosti, které jsou v prostorách učeben těžko sdělitelné.  

Věra Nevečeřalová

Reklama