Chrudimské noviny Různorodost života a světa v díle evropsky uznávaného umělce Jana Koblasy

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Různorodost života a světa v díle evropsky uznávaného umělce Jana Koblasy

Chrudim - Ve čtvrtek 10. září v 17 hodin otevře Galerie Art na Resselově náměstí slavnostní vernisáží výstavu sochařského díla evropsky uznávaného umělce Jana Koblasy. Výstava, nazvaná Monumentální miniatury, představuje ukázky z umělcovy rozsáhlé sochařské tvorby. Umělcův projev v komorních sochách a plastikách čerpá z nejrůznějších podnětů s úmyslem vyjádřit podstatu věcí a jevů. Autor není v Chrudimi zastoupen poprvé, galerie v roce 2008 představila tři stovky jeho grafických listů.

Jan Koblasa se narodil v roce 1932 v Táboře v rodině profesionálního hudebníka. Rodina se odstěhovala na konci roku 1945 do Teplic. Zde Jan Koblasa navštěvoval LŠU a divadelní a výtvarný kroužek. Na teplickém gymnáziu i později během studia na Akademii výtvarných umění se věnoval modelování portrétů. Jako nesporný talent získával ocenění školy, cenu na výstavě mladých sochařů ve Vídni a po absolvování i tvůrčí stipendium. V protikladu ke školním úkolům, kde převažovala realistická tvorba, jeho volné portréty odrážely trvalý pocit osobního ohrožení tehdejším stalinistickým režimem a měly silně existenciální podtext. Od realistických portrétů rychle směřoval k zjednodušení tvaru a přechodně až k abstrakci. Po ukončení studia se Koblasa věnoval pouze malbě a grafice a k sochařské práci, tentokrát ve dřevě, se vrátil roku 1962.

Jan Koblasa

La Traviata, bronz. Foto Galerie Art

Zlom v jeho osobním i uměleckém životě nastává v květnu 1968, kdy odjíždí do Německa na pracovní pobyt a tvoří sochy pro autorskou výstavu v Kielu v rámci Kielerwoche a pro následující výstavu v Hamburku. Odtud podniká prázdninový výlet do Itálie, zde jej zastihne zpráva o okupaci Československa.

Návrat do Prahy odkládá na neurčito a snaží se nalézt možnosti práce v Itálii. Vrací se k modelaci v sériích soch, jimiž se snažil vyrovnat s traumatem emigrace. Častým tématem je divadlo. Díla vznikala v prudkém impulzivním zápasu s hmotou o nový expresivní tvar - od řezání, sekání, vrtání a práci s dláty až po závěrečnou očistu ohněm a moření. V intenzivním soustředění tak v následujících letech vznikly cykly figurálních plastik inspirované biblickými motivy. Od konce 70. let zkoumal autor meze abstraktního zobrazení v sérii minimalistických stél.

Jan Koblasa je neuvěřitelně pracovitý sochař. Kreslí, seká, modeluje, vybírá dřevo nebo kámen, opracovává materiál, převáží ho, diskutuje se zadavateli prací do veřejného prostoru, přemlouvá jejich architekty, chodí po výstavách, vyučuje sochařství v Kielu, navrhuje kostýmy a masky pro divadlo, studuje místa vybraná pro sochy. Jan Koblasa není jen sochař, ale i malíř, kreslíř, grafik, básník, spisovatel, scénograf a hudebník žijící od roku 1968 v zahraničí.

 

Věra Nevečeřalová

Reklama