Chrudimské noviny Tradice chrudimského školství v expozici muzea

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Tradice chrudimského školství v expozici muzea

Chrudim – O tradici chrudimského školství se dozvíte na probíhající výstavě v Regionálním muzeu Chrudim. Nejstarší školní budova sice již svému účelu neslouží, ale řada současných škol sídlí v původních budovách z 19. nebo počátku 20. století. Výstava stručně připomene historii chrudimského školství a obecně historii vzdělávání. 

Současná síť škol vznikala průběžně od druhé poloviny 19. století, kdy se Chrudim řadila svým kulturním, společenským a školním životem mezi přední česká města. O historii školství si můžete najít mnoho zajímavých dat právě v expozici Hola, hola, škola volá.

 

Každoročně se v našem městě scházejí absolventi nejen škol středních, ale i těch základních. V minulém týdnu proběhlo obdivuhodné setkání žáků Základní školy Sladkovského, a to těch, kteří se narodili kolem roku 1944 a měli své zázemí ve školní budově v takzvaném Siročinci. Fotografie pochází z fotoalba bývalých žáků. 


Každý na školní léta vzpomíná rád, srovnává své tehdejší zkušenosti se současným školským systémem. Věčným tématem bývají učitelé. A přiznejme si, že na ty netradičně se chovající kantory se vzpomíná nejčastěji. Také o historii vzdělávání učitelů se na této výstavě můžeme mnohé dozvědět. Dokumenty a dobové fotografie dokreslují bohatou historii vzdělávání v našem městě. 

Věra Nevečeřalová

Reklama