Chrudimské noviny Tvář krajiny odhalená uměleckými prostředky

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Tvář krajiny odhalená uměleckými prostředky

Chrudim - Počínaje výstavou tvorby Radka Fridricha a Igora Grimmicha začíná ve Výstavní síni Divadla Karla Pippicha projekt, který propojuje současnou výtvarnou a literární scénu. Vernisáž výstavy nazvané Krajinou se uskuteční ve čtvrtek 7. února v 17 hodin. 


Autorka celého konceptu Kateřina Tučková vytváří prostor pro umělce, kteří si mají prostřednictvím své tvorby vzájemně co říci.


„Společným dialogem mohou tvůrci zaujmout i publikum. Nikde v České republice však doposud nevznikaly výstavy, které by daly společný a rovnocenný prostor autorům obou uměleckých oblastí. Takové výstavy budou probíhat právě ve Výstavní síni Chrudim,“ dodává Kateřina Tučková.


Radek Fridrich je děčínský básník a samorostlý výtvarník, jehož inspirace pramení z genia loci a zmizelé paměti severních Čech. V jeho rodině se mísí česká i německá krev, jak je ostatně pro pohraničí typické. Radek Fridrich se umí pozorně dívat kolem sebe a posléze pozorované zpracovává neobyčejným způsobem do minimalistických, a přesto bohatě výpravných básnických textů, které dokonale vystihují rozporuplnou atmosféru této oblasti. Svědčí o tom i pozornost, která se dostává jeho básnickým sbírkám, i v minulém roce udělená cena Magnesia Litera.


I pozornost Igora Grimmicha, nedávného absolventa ateliéru malby z pražské Akademie výtvarných umění, je v poslední době nasměrována k syrové krajině pohraničí. Igor Grimmich v ní ale bádá na platformě horizontály. Zatímco Radek Fridrich se pouští po vertikále historie do tajů kraje, Igor Grimmich zajíždějící už léta do Dubé ji pozoruje v současné výseči. Neptá se po důvodech, proč v této oblasti žijí lidé tak vykořenění a lhostejní k danému místu. Neptá se po jejich minulosti a osudech. On je zachycuje v jejich dnešní přirozenosti. A nevidí v té současnosti jen temný stín dob minulých - naopak, ve svých malbách tvrdí, že k ní patří nejen stíny, ale i jas překrásné přírody. Jeho nový cyklus maleb směřuje k poznání krajiny severních Čech. 


Severočeská krajina pohraničí a její charakter je tedy jeden z nejvýraznějších, i když ne jediných, rysů propojujících tvorbu obou autorů. Na jejich společné výstavě tak můžete zahlédnout její mnohačetnou tvář odhalenou výtvarnými a literárními prostředky.


 

Věra Nevečeřalová

Reklama