Chrudimské noviny Venkovní učebna přírodopisu v Hamzově arboretu

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Venkovní učebna přírodopisu v Hamzově arboretu

Luže – Park, který založil profesor MUDr. František Hamza v 1. desetiletí 20. století, je využíván především pro terapii klientů léčebny. Nachází se zde cizokrajné, dnes již bezmála stoleté druhy dřevin, vede tudy naučná stezka – poznávací trasy dřevin čtyř světadílů. Lesopark je nyní uzavřen, a tak programem Venkovní učebny jsou v současné době seznamováni pacienti HL formou pracovních listů. Vy se s ním ale můžete seznámit na stránkách léčebny.

Dr. Hamza byl iniciátorem školní výuky dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Věřil v sílu a moc přírodního prostředí, a tak prosadil výsadbu takzvaných hájků, volných skupin dřevin, kde by mohla probíhat výuka i pod širým nebem. Hamzovy hájky v arboretu dožívají, byly pokáceny a nahrazeny novými výsadbami. V loňském roce byl vysazen cedrový háj. U zbytku starého modřínového hájku, který musel být také poražen, byl již v roce 2016 založen nový modřínový, mladý, s perspektivou dožití dalšího sta let.

Z projektu Venkovní učebny: 

Připravovaná Venkovní učebna v Hamzově arboretu představuje vybudování nové infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání v dosud málo využívaném objektu zahradního altánu. Navazujeme tak na tradici MUDr. Hamzy, který vybudoval, spíše vysadil, venkovní učebny již na počátku minulého století. Jejich výhody jsou natolik patrné a efektivní, že jsme se vzhledem k současné skladbě našich pacientů a stále četnějšímu využívání areálu Hamzova parku a arboreta žáky a studenty okolních škol rozhodli pro jejich obnovu. Pro kvalitu prostředí a samozřejmě v souladu s Hamzovými myšlenkami o „školské výchově" s důrazem na vzdělání chceme vytvořit zajímavé a funkční prostředí pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání všech osob, které projeví zájem.

Neformálním, zájmovým a  celoživotním vzděláváním  chceme poskytnout všem skupinám populace v průběhu jejich života („od kolébky do zralého věku“)  příležitost k získávání poznatků, které jsou dále použitelné třeba i na trhu práce, jsou potřebné ke zdokonalování klíčových kompetencí využívaných pro uplatnění v pracovním, občanském i osobním životě.

Chceme umožnit každému člověku rozvíjet se po celý život podle svých schopností, dovedností, zdravotních možností a zájmů a usilovat o své uplatnění ve všech sférách života.

Přírodu nelze poznávat jinak, než si ji skutečně zažít. Venkovní prostředí přináší v učení spoustu nenahraditelných výhod. Prostřednictvím zážitků si lépe vše zapamatujeme, pobyt v přírodě je ideální pro zdraví nás všech.

/J. Zavřelová, V. Větvička, V. Volejník/

Věra Nevečeřalová

Reklama