Chrudimské noviny Víkendové tipy Jakuba Valenty

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Víkendové tipy Jakuba Valenty

Chrudim - Dnešek, tedy pátek 10. června patří ve městě i okolí Noci kostelů. Tento vynález protestantů později přejali i katolíci. Dveře a vrata církevních budov se otevřou a lidé mohou přijít obdivovat um a zbožnost předků. Nebo si poslechnout přednášku.

V největším chrudimském chrámu, který je zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie, se ve tři čtvrtě na osm zamyslí místní arciděkan Jiří Heblt nad aktuálním problémem, jímž je zdánlivý konflikt mezi spravedlností a milosrdenstvím. Katolická církev totiž na popud papeže Františka prožívá Rok milosrdenství. Samozřejmostí je prohlídka kostela a výklad, který na požádání poskytnou průvodci. V Muzeu barokních soch, jež bývalo kostelem svatého Josefa, představí se ve 21 hodin a třicet minut Víťa Marčík se svou hrou autora Jana Ámose Komenského „Labyrint srdce“. Klasika, kterou by měl znát každý Čech. „Jak to vypadá tam nahoře?“ - Prohlídka  hudebního  kůru  a  varhan,  varhanní  ukázky pod vedením MgA. Tomáše Židka Ph.D. od 23 do 23.20 hodin rovněž v MUBASu. Noc kostelů se však koná i v Hlinsku, Heřmanově Městci a jinde.

Česká obec Sokolská a T. J. Sokol Slatiňany si vás dovolují pozvat na šestou Národní přehlídku sokolských folklorních souborů. V pátek 10. června se můžete těšit na zahájení slavnosti a večerní divadelní představení „Poctiví společníci“ v režii Bohumila Gondíka. V sobotu od 13 hodin půjde průvod městem od Zdravotního střediska k Sokolovně v krojích s muzikou, s koňmi, kočáry, historickými koly a motocykly a mnoho dalšími. Dále se můžete těšit vlastní folklorní přehlídku a večerní veselici s programem i půlnoční překvapení.

SDH Hradiště u Nasavrk pořádá v sobotu ve dvě hodiny dětský den. Začátek je u školy v Hradišti.

Víkend otevřených zahrad se koná v Chrasti a Slatiňanech. Program v Chrasti je následující: v neděli od 13 hodin - komentovaná prohlídka zámecké zahrady - sraz účastníků u vchodu do muzea. Od 14 hodin - přednáška s prezentací na téma „Renesanční a barokní zahrady Itálie“, přednáší Ing. Věra Veselovská (specialista NPÚ pro památky zahradního umění) - sraz účastníků v Římském sále Městského úřadu. Od 15 hodin - komentovaná prohlídka zámecké zahrady - sraz účastníků u vchodu do muzea.

Ve Slatiňanech: Komentovaná prohlídka s Ing. Přemyslem Krejčiříkem, Ph.D. od 14 a 15 hodin, která představí historii parku, jeho kompozici a především záměr obnovy parku v následujících letech. Historie: Zámecký park ve Slatiňanech vznikl na konci 18. století z popudu majitele - knížete Karla z Auerspergu. Původně byl menší, neměl oplocení a volně přecházel lesoparkem v oboru (dnes známou jako Slavická s jelení zvěří). V letech 1846-48 za knížete Vincence Karla z Auerspergu byl park „za velkých obětí" rozšířen. Jeho syn František Josef z Auerspergu v roce 1879 nechal postavit domek pro hlídače parku a vnější oplocení. Roku 1888 bylo založeno jezírko a rozdělovací plot. Uzavřená část byla náročně zahradnicky zpracována, se záhony, keři a doplněna o drobnou architekturu. Tato část byla přístupná jen pro členy knížecí rodiny, otevřená část představující krajinářský park byla určena i pro veřejnost - avšak jen přes den.

V neděli také začíná Hudební léto v Heřmanově Městci. Od 17 hodin v kostele svatého Bartoloměje. Koncert bude věnován 260. výročí narození a 225. výročí úmrtí velikána světové hudby, geniálního Amadea. Účinkují - Symfonický orchestr Konzervatoře Pardubice, Kristýna Kůstková – soprán, Markéta Štefániková – alt, Aleš Nehněvajsa – tenor, Jaroslav Patočka - bas Spojené pěvecké sbory Vlastislav Heřmanův Městec, Salvátor Chrudim a VUS Pardubic, Tomáš Židek - dirigent

V neděli se též vydejte vzhůru na Podhůru. Velcí i malí si zde od 13. hodiny mohou vyzkoušet několik druhů sportování, které se dá provozovat v rekreačních lesích Podhůra takřka po celý rok. Odborní lektoři vás naučí jak správně jezdit na pumptreku i singltreku nebo jak šikovně využít cvičební prvky lesní tělocvičny Vyzkoušíte si jízdu na koloběžce, chůzi s hůlkami i orientační běh, který se může stát dobrodružstvím v přírodě pro každého.

Hezký víkend, milí čtenáři.

Jakub Valenta

Reklama