Chrudimské noviny Výstava populárního brněnského malíře Pavla Čecha

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Výstava populárního brněnského malíře Pavla Čecha

Pardubice - Od 12. prosince do 24. února příštího roku se koná ve Východočeské galerii v Domě U Jonáše výstava ilustrací a obrazů Pavla Čecha Našel jsem svazek klíčů...

Tvorba Pavla Čecha výjimečným způsobem propojuje jeho originální způsob poetického nazírání světa s osobitým, vlastním úsilím vybudovaným výtvarným jazykem, neovlivněným klasickým akademickým školením. Do svých obrazů vkládá vždy něco ze sebe, ze světa svých snů, dobrodružství, prožitků a vzpomínek. Často tak dosahuje vzácné intimity a křehkosti všedního, kterou si nadčasově dokázala po desetiletí uchovat například tvorba Jiřího Trnky. Výtvarně navazuje také mimo jiné na poetickou tradici ilustrátorského díla Karla Franty.

S poetikou a imaginací svých obrazů pracuje Pavel Čech velmi svobodně. Rád využívá vrstevnatosti a hravé strukturální textury malby, která nemusí být vždy ve finálních knižních tiscích zcela zřejmá. Zůstává tak patrná pouze z jeho ilustračních originálů, paradoxně dosud vystavovaných jen velmi zřídka. Technikou koláže do svých prací vkládá útržky starých tisků, výstřižky z novin, starých knih, časopisů, fotografií, dětské dopisy, otiskuje předměty, klíče, ozubená kola, písmena, a dokáže tak navodit silnou autenticitu a fantasknost příběhu.

Věra Nevečeřalová

Reklama