Chrudimské noviny Výtvarný dialog Veroniky Šrek Bromové

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Výtvarný dialog Veroniky Šrek Bromové

Pardubice - Východočeská galerie připravila na úterý 21. června v 17 hodin v Domě U Jonáše vernisáž výstavy Veroniky Šrek Bromové. Sama autorka o sobě uvádí, že je výtvarná umělkyně, pěstitelka a dobrovolná galeristka v Galerii KABINET CHAOS ve Stříteži. Expozice nazvaná Jednota/Unity potrvá do 4. září. 

Práce Veroniky Šrek Bromové patří už od devadesátých let k tomu nejzajímavějšímu, co lze na domácí umělecké scéně spatřit. Její otevřené experimenty s fotografováním vlastního těla, manipulované fotografie spojující aranžované záběry s motivy koláže byly nejen odvážným a provokativním uměleckým gestem, ale zároveň i jedním ze signálů nástupu silné generace žen v českém umění koncem devadesátých let. V roce 1999 úspěšně reprezentovala Českou republiku na benátském bienále současného umění, průběžně se věnovala organizační, kurátorské a posléze i pedagogické práci.

V posledních sedmi letech je život Veroniky Šrek Bromové spojen s usedlostí Chaos nedaleko Poličky. Tady žije a pracuje se svým mužem a dětmi, založila a vede malou galerii Kabinet Chaos, podílí se na životě místní komunity a pořádá setkání místních výtvarníků, workshopy a přednášky. 

„Poličsko, kde se nyní nejvíce pohybuji, je neuvěřitelně plné kreativních lidí, kteří něco dělají nejen pro sebe, všichni tu něco dělají pro druhé, kolikrát se to nedá stíhat, skoro jako v Praze. To je asi to nejsilnější, co mě tady drží…“, říká autorka. 

Její současná tvorba se od té předchozí na první pohled liší, mnohé zůstává stejné, jen v proměně času na sebe bere jinou podobu. Mluví o nalézání místa ve světě, v rodině, o pevných vazbách k přírodě i k prostředí, v němž žijeme, o vztazích mezi lidmi. Do její tvorby se promítá snaha o nejužší sepětí s místem, o jeho plné prožití, jeho historii, přírodní danosti i jeho skrytý potenciál a energetické toky, s nimiž lze tvorbou vést dialog.

Kurátorkou výstavy a autorkou doprovodného textu je Vanda Skálová.

Věra Nevečeřalová

Reklama