Chrudimské noviny Začal předprodej lístků na Dívčí válku principála F. R. Čecha

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Začal předprodej lístků na Dívčí válku principála F. R. Čecha

Chrudim - Informační centrum na Resselově náměstí a Divadlo Karla Pippicha zahájily předprodej vstupenek na nejhranější a divácky nejúspěšnější divadelní hru v České republice, kterou je Dívčí válka z pera Františka Ringo Čecha. Samotné představení se odehraje na prknech chrudimského divadla v pátek 29. května od 19 hodin.

Vedle samotného principála F. R. Čecha uvidíte například Sandru Pogodovou, Mojmíra Maděriče, Miluši Bittnerovou, Romana Skamene, Petra Jablonského, Petra Martináka a další. Atraktivnost tohoto představení se skrývá především v lehkosti žánru, nadsázce, využitých tématech a také právě v hereckém obsazení. Autor sám o této komedii říká: „Dívčí válku jsem psal - tak říkajíc - českému národu ´na míru´, jde především o jemu blízký styl humoru a oblasti, kterých se dotýká (erotika, politika). Navíc jde o odpočinkový žánr, v jehož rámci přinášíme hodokvas těch nejkrásnějších žen, kterými naše zubožená vlast disponuje. Já vždy s trochou nadsázky říkám - tak bůh vynahrazuje svým milým Čechům neúspěchy v tržní ekonomice. O úspěchu Dívčí války svědčí naplněné sály po celé naší republice.“

Dívčí válka je o erotice i politice, zkrátka o českém humoru.  Foto: Pragokoncert

Děj historické komedie začíná na veselohru dosti neobvykle a sice pohřbem kněžny Libuše. Vzhledem k technickým těžkostem s realizací smutečního aktu na jevišti, odehrává se tento mimo zorné pole diváka a vlastní děj pak začíná rozhovorem knížete Přemysla s vladykou Bivojem, vracejícím se z pohřbu. Kníže Přemysl, kolísající mezi smutkem po ztrátě milované ženy a radostí nad nově nabytou svobodou, se stává terčem útoků vdavekchtivé ctižádostivé Vlasty, která dovede nejistotu a strach dívek o podíl na veřejném životě využít ve svůj osobní prospěch a ambice nastoupit na místo kněžny Libuše. Při svém temperamentu a vášni neváhá k dosažení svého cíle použít jakékoli prostředky. Kníže Přemysl nemá naprosto v úmyslu vstoupit s Vlastou v nový svazek manželský a jeho erotickoestetická pozornost obrací se spíše k půvabné Kazi, Libušině sestře, která, žel, již před časem spojila svůj život se statečným rekem vladykou Bivojem a jeho nerozlučným kancem Ervínem. Čestná, leč milostně založená Kazi váhá mezi oběma jedinci, tj. mezi svým mužem a knížetem, až se nakonec rozhodne ke kompromisu, tj. k oběma skvělým mužům. Nevědomky tak položí základ ke klasické manželské nevěře, přežívající až do našich dnů. Hra přináší hluboký a analyzující pohled na příčiny a podstatu Dívčí války z naprosto nového zorného úhlu a moje práce s charaktery postav strhne diváka svojí vroucností a upřímnou realitou.

Divácky nejúspěšnější česká divadelní komedie má v současnosti nové herecké obsazení.  Foto: Pragokoncert

Tento rentgenový pohled je ještě navíc umocněn vysvětlením historického přechodu od starého k novému způsobu pohřbívání. Během tohoto velikého válečného konfliktu mezi muži a ženami sledujeme snahu staroslovanského pěvce Lumíra v jeho uměleckém tvůrčím zápase o naši vlastní, slovanskou Pop music. Do těchto dramatických událostí mísí se láska mladičké Šárky ke krásnému Ctiradovi, kdy válečný konflikt poznamená a tvrdě zasáhne do života této milenecké dvojice.

Vstupenky si lze nyní v Divadle Karla Pippicha zakoupit osobně anebo si je telefonicky rezervovat na telefonním čísle 469 6602 665. Stejně tak lze zavolat do Informačního centra na Resselově náměstí na číslo 469 657 821 a lístky si s předstihem zamluvit.

Roman Zahrádka

Reklama