Chrudimské noviny Záchranný výzkum středověkého osídlení Skutečska

Dnes: 3°C
Zítra: 3°C
Pozítří: 4°C

Záchranný výzkum středověkého osídlení Skutečska

Skuteč – Městské muzeum ve spolupráci s odborníky Janem Frolíkem a Danielem Vaňkem připravilo na středu 19. února dvě archeologické přednášky. V první části večera, která začíná v 18 hodin, proběhne křest publikace Kostel sv. Václava v Lažanech a počátky středověkého osídlení Skutečska s prezentací o záchranném výzkumu kostela v Lažanech. V další části se návštěvníci dozvědí velmi zajímavé poznatky o genetických kořenech Skutečska. 

Kostel sv. Václava v Lažanech je poprvé připomínán jako farní roku 1350, jeho dějiny se však začaly psát již o století dříve. Literatura se vesměs shoduje v románském původu přinejmenším spodní části věže. Při posledním výzkumu zde bylo odhaleno 118 hrobů a počátky hřbitova se podařilo doložit již na přelom 12. a 13. století. Ve stejné době začíná osidlování Skutečska s původním centrem v Lažanech, následně přesunutým do Skutče. Archeologické nálezy dokládají dynamický vývoj ve 13. a 14. století a úzké vazby na hrad Košumberk.

Vědní obory genetické genealogie a archeogenetika jsou základem nových překvapivých poznatků v archeologii. Cílem genetického pátrání na hřbitově v Lažanech bylo nalézt genetickou spojnici mezi kostrami nalezenými v archeologickém výzkumu a žijícími starousedlíky. Výsledky výzkumu budou zasazeny do kontextu s obdobnými genetickogenealogickými a archeogenealogickými studiemi.

Věra Nevečeřalová

Reklama