Chrudimské noviny Brněnská firma definitivně odmítla zrekonstruovat Tyršovy sady, Pardubice se po ní chtějí domáhat náhrady škody

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Brněnská firma definitivně odmítla zrekonstruovat Tyršovy sady, Pardubice se po ní chtějí domáhat náhrady škody

Pardubice - Brněnská společnost D.I.S., s.r.o., která v loňském roce zvítězila ve veřejné soutěži a uzavřela s Pardubicemi smlouvu na rekonstrukci Tyršových sadů, definitivně odstoupila od smlouvy.

Město teď připravuje nové výběrové řízení, a také žalobu, jíž se bude soudně domáhat náhrady škody, která mu tímto krokem vznikla. Revitalizace Tyršových sadů by mohla začít příští rok na jaře.


„V úterý odpoledne, tedy den před jednáním, na němž nám měla společnost sdělit své požadavky na úpravu projektové dokumentace, přišel dopis v němž nám jednatel společnosti oznamuje, že jeho společnost jednostranně vypovídá smlouvu. Důvody, které jsou podle něj na naší straně, nespecifikuje,“ říká primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková.


Okamžitě také dodává, že město si není vědomo žádného důvodu, který by společnosti bránil převzít staveniště a začít plnit smlouvu o zhotovení díla uzavřenou v roce 2011 a opatřenou letos v červnu dodatkem, který reaguje na skutečnost, že město zatím nezískalo povolení na kácení nadlimitních stromů, s nímž počítal projekt architekta Jiránka.


„Vše, včetně dokumentace, je připraveno k zahájení stavby. Rozhodnutím společnosti D.I.S. odstoupit od již uzavřené smlouvy se nám potvrdila domněnka, že šli do veřejné soutěže s nereálnou cenou. Jak jinak si vysvětlit jejich argument, že některé stavební objekty nelze realizovat tak jak byly projektovány? Mohla se zvýšit cena dovážených materiálů, ale cena stavebních prací šla za dobu, která uplynula od výběrového řízení, spíše dolů,“ konstatuje náměstek primátorky Martin Bílek.


Město nyní připravuje vypsání nového výběrového řízení na firmu, která Tyršovy sady zrekonstruuje. Tlačí jej čas, neboť revitalizace podzámeckého parku je součástí Integrovaného plánu rozvoje města, z něhož by měly být podle Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod prostředky z EU, určené na rozvoj regionálních center vyčerpány do konce roku 2013. „Máme příslib hejtmana Pardubického kraje, který je předsedou regionální rady, že za určitých podmínek nebude problém prodloužit čerpání na revitalizaci parku až do 2014,“ pokračuje primátorka.


Zároveň se podle ní město Pardubice obrátí na soud. S jeho pomocí se bude domáhat náhrady škody, která mu postupem D.I.S. vznikla. Její výše ještě není vyčíslena, může zahrnovat náklady na zmařenou práci úředníků, rozdíl v ceně zakázky, pokud bude vysoutěžená cena vyšší, než ta, která je uvedena ve smlouvě se společností D.I.S. a podobně. V případě, že by město kvůli zpoždění, způsobeném vypovězením smlouvy, přišlo o možnost čerpat na  revitalizaci evropské peníze, uplatnilo by soudně i tuto škodu.

red

Reklama