Chrudimské noviny Hlinecká radnice zavázala svoje úředníky podpisem etického kodexu, který mimo jiné pamatuje i na úplatky

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Hlinecká radnice zavázala svoje úředníky podpisem etického kodexu, který mimo jiné pamatuje i na úplatky

Hlinsko - Zdejší radnice schválila znění etického kodexu svých zaměstnanců, který mimo jiné pamatuje na dodržování profesionality, přístup k občanům, rychlost a efektivitu vykonané práce či případné přijímání úplatků.


Hlinečtí úředníci si budou muset podle nového kodexu zvyknout také na regule chování mezi sebou, vyjadřovat si jistou zdvořilost a předcházet případným konfliktům v úřadu. Kodex totiž klade důraz na větší kolegialitu a úředníci by měli být více vnímaví vůči potřebám ostatních kolegů.


Veřejnost však nejvíce zajímá případná korupce městských úředníků a nový kodex, jehož podobu nyní schválili radní města, mimo jiné zakazuje úředníkům přijímat v souvislosti s rozhodováním byť i symbolické dary, které by mohly ovlivnit objektivitu rozhodování městských úředníků v Hlinsku.


Zaměstnanci MěÚ Hlinsko byli všichni do jednoho s etickým kodexem seznámeni a svým podpisem potvrdili, že se jím budou řídit. V případě, že by znění kodexu někdo z nich porušil, bude věc posuzována jako porušení pracovní kázně.

red

Reklama