Chrudimské noviny K zápisům do základních škol v Pardubicích přišlo 1277 dětí, rodiče měli největší zájem o ZŠ Polabiny

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

K zápisům do základních škol v Pardubicích přišlo 1277 dětí, rodiče měli největší zájem o ZŠ Polabiny

Pardubice - Na začátku února se na sedmnácti základních školách zřizovaných městem Pardubice uskutečnil zápis do 1. ročníků. Zúčastnilo se ho 1277 dětí. Přibližně devět procent z nich bylo zapsáno do základní školy už v loňském roce, ale z důvodu nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti jim byla povinná školní docházka odložena.

„Přibližně 170 dětí bude mít povinnou školní docházku odloženou i v letošním roce, přesná čísla však ještě neznáme. Žádost o odklad podávají rodiče dětí až do 31. května. Počet budoucích prvňáčků lze v tuto chvíli proto jen odhadovat,“ říká vedoucí odboru školství, kultury a sportu Ivana Liedermanová. Největší zájem zaznamenali na ZŠ Polabiny I, kam se spolu se svými rodiči dostavilo 123 dětí. Druhou nejvíce preferovanou byla ZŠ Studánka se 116 dětmi a třetí ZŠ Pardubice - Polabiny, Npor. Eliáše, kde se zapsalo 109 dětí. Zápisu se zúčastnilo o padesát dětí více než minulý rok.

„Vzhledem k faktu, že školský zákon nevylučuje podání více než jedné žádosti k přijetí dítěte do základní školy, zákonní zástupci 38 dětí zapsali své dítě na více než jednu školu v Pardubicích,“ vysvětluje Liedrmanová. K 30. září 2013 bylo na sedmnácti základních školách zřizovaných statutárním městem Pardubice vykázáno ve statistických výkazech 7605 žáků, a to v 336 třídách. Každá z těchto škol má svůj vlastní školní vzdělávací program. Vzhledem k tomu, že každá škola má vlastní profilaci, mají rodiče možnost si vybrat z široké škály oborů. Některé základní školy tak nabízejí vzdělávání ve třídách s rozšířenou výukou vzdělávacích oborů (cizí jazyky, matematika, tělesná výchova, environmentální výchova, umění, kultura, hudební výchova, informační a komunikační technologie).

„Dlouhodobě vysoký zájem se při zápisu projevuje na Studánce. Vzhledem k vysokému zájmu o tuto školu je ředitelka školy nucena již několik let vydávat i negativní rozhodnutí o přijetí některých dětí. V posledních letech zaznamenáváme i vyšší počet dětí zapsaných na základních školách v Polabinách,“ pokračuje vedoucí odboru školství. Vzhledem k vysokému zájmu dětí o předškolní vzdělávání v mateřských školách ve Svítkově, je velmi pravděpodobný nárůst počtu dětí při zápise na místní základní škole v následujících letech. Oproti předchozímu školnímu roku 2012/2013 došlo k nárůstu počtu žáků v základních školách, a to o 281 žáků.

Do 1. tříd základních škol nastoupilo 1 023, tedy o 99 žáků více než v minulém roce a o 148 žáků více než ve školním roce 2011/2012. „Stejně tak i pro příští školní rok očekáváme nárůst počtu žáků v 1. třídách. Na základní školy přechází nyní ´silné´ ročníky z mateřských škol. Maximální kapacita základních škol zřizovaných městem je 9 656 míst. Aktuální naplněnost škol je 7 605 žáků, tedy přibližně 79 procent jejich maximální kapacity. Vzhledem k demografickým prognózám neuvažujeme o redukci námi zřizovaných škol,“ uzavírá Ivana Liedrmanová.

Roman Zahrádka

Reklama