Chrudimské noviny Magistrát hledá „Pardubické tahouny“, kteří pomohou městu zkvalitnit kulturní a sportovní akce a nabízí jim grant

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Magistrát hledá „Pardubické tahouny“, kteří pomohou městu zkvalitnit kulturní a sportovní akce a nabízí jim grant

Pardubice - Město chce výrazně podpořit kvalitní kulturní a sportovní akce. Vypsalo proto zcela nový grant pro tzv. Pardubické tahouny. Do vyhlášené výzvy se už teď mohou hlásit všichni organizátoři akcí, které mají ve městě alespoň desetiletou tradici. Vybraní žadatelé budou mít garantované finanční prostředky dokonce na dva roky.

„Naším cílem je nejen podpořit a zachovat tradici vybraných nejvýznamnějších kulturních, sportovních a společenských akcí v Pardubicích, ale zároveň dát jejich pořadatelům určitou jistotu stability financování. Právě proto bude mít každý z tzv. Pardubických tahounů zajištěný grant z rozpočtu města nejen na příští, ale i na přespříští rok,“ vysvětluje náměstek primátora zodpovědný za oblast sportu, kultury a cestovního ruchu Jakub Rychtecký (ČSSD). Jedním dechem rovněž dodává, že radnice s příjemci grantu nastaví také aktivní spolupráci. „Usilujeme o to, aby bylo naše město v rámci konání některého z tzv. Pardubických tahounů co nejefektivněji propagováno a prezentováno, a zároveň aby mu daná akce napomáhala budovat silnou a vyhledávanou značku v národním i mezinárodním měřítku. Jednoduše chceme zvýšit atraktivitu Pardubic pro tuzemské i zahraniční turisty,“ doplňuje náměstek Rychtecký s tím, že samozřejmostí bude i provázanost s organizacemi zřizovanými nebo zakládanými městem.

Při hodnocení přijatých žádostí bude brán zřetel hned na několik důležitých faktorů. „Radnice bude například přihlížet k významu přihlášeného projektu, jeho vlivu na oživení města, zapojení místních obyvatel i obvyklou návštěvnost. Dalším z kritérií bude jedinečnost dané akce i to, zda přispívá ke zprostředkování zdejších tradic. Bez povšimnutí nezůstane ale ani fakt, jakým způsobem zvyšuje adept na Pardubického tahouna kredit města,“ upřesňuje některé z posuzovaných bodů primátor Pardubic Martin Charvát (ANO 2011). Žádosti o grant z Programu podpory „Pardubičtí tahouni“ je možné podávat na radnici už od 20. října. Uzávěrka je stanovena na pravé poledne 13. listopadu. Formuláře s podmínkami k poskytnutí grantu jsou ke stažení na webu města: www.pardubice.eu/urad/radnice/verejna-podpora-dotace-a-granty/ nebo přímo na radnici na Pernštýnském náměstí ve 3. patře v kancelářích odboru školství, kultury a sportu.

Roman Zahrádka

Reklama