Chrudimské noviny Městské byty v Pardubicích by měly být dostupnější pro mladé i sociálně slabé nebo ty, kteří přišli o střechu nad hlavou

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Městské byty v Pardubicích by měly být dostupnější pro mladé i sociálně slabé nebo ty, kteří přišli o střechu nad hlavou

Pardubice - Radnice plánuje využít více než dvě stě volných městských bytů. Hodlá je poskytnout za zvýhodněných nájemních podmínek mladým lidem a rodinám do třiceti let, kteří mají potřebu se osamostatnit. Dostupné bydlení chce město zajistit také těm, kteří mají zdravotní handicap, nebo jsou ohroženi ztrátou bydlení, případně už o střechu nad hlavou přišli.

Město vlastní 233 bytů v různém technickém stavu, které jsou dlouhodobě prázdné, ale jejich režie není rozhodně nulová. Startovací bydlení jako motivace pro mladé „Jako mladý člověk si uvědomuji, že start do samostatného života ztěžuje právě nalezení cenově dostupného bydlení. Chceme motivovat mladé lidi, aby v Pardubicích po škole zakotvili. Právě startovací bydlení by mohlo být jedním z faktorů, proč v našem městě zůstat a pracovat,“ říká náměstek primátora zodpovědný za sociální politiku Jakub Rychtecký (ČSSD). „Koncepci startovacího bydlení bude připravovat projektový tým odborníků. Chceme, aby podpora směřovala k ekonomicky aktivním mladým lidem, kteří budou vykazovat příjem ze zaměstnání či z podnikání,“ dodává Rychtecký.

„Víme, že o bydlení v Pardubicích je zájem, ale zejména pro některé skupiny obyvatel nejsou ani malé byty finančně dostupné. Skloubit naši bytovou nabídku s potřebami mladých, nebo sociálně potřebných, by měly dvě schválené koncepce, které například zhodnotí náklady na rekonstrukci vytipovaných bytů,“ uvádí náměstkyně primátora Helena Dvořáčková (ANO 2011), v jejíž gesci je také správa majetku města. „Rekonstrukci startovacích bytů pro mladé a dostupného bydlení pro sociálně slabé bychom rádi pokryli některým z dotačních titulů,“ doplňuje Dvořáčková. Koncept dostupné bydlení chce pomoci lidem v bytové nouzi Kromě mladých lidí, respektive mladých rodin, by měly být opravené byty k dispozici také osobám, které žijí v nevyhovujících podmínkách, mají zdravotní postižení nebo jsou ohroženy ztrátou bydlení, nebo se už ocitli na ulici.

„V zahraničí tzv. systém prostupného bydlení funguje běžně. Chtěli bychom dosáhnout stavu, aby pro ohrožené jednotlivce nebo rodiny bylo podle jasných kritérií k dispozici bydlení v azylových domech, na městské ubytovně, nebo v uvolněných městských bytech,“ nastiňuje náměstek Jakub Rychtecký. Jednotlivcům, případně celým ohroženým rodinám, bude v rámci chystané koncepce garantována možnost využívat odborné sociální práce. „Naší ambicí je posilovat samostatnost a schopnost nájemníků tak, aby se uměli postarat jak o sebe, tak o bydlení. V zemích západní Evropy pro tento koncept používají pojem housing ready,“ uzavírá k základním principům dostupného bydlení Jakub Rychtecký.

Roman Zahrádka

Reklama