Chrudimské noviny Městský atletický stadion na Dukle se dočká díky dotaci státu nového tartanu za takřka dvanáct milionů korun

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Městský atletický stadion na Dukle se dočká díky dotaci státu nového tartanu za takřka dvanáct milionů korun

Pardubice - Takzvaný retoping čeká již nevyhovující tartanovou dráhu na dukelském Městském atletickém stadionu. Díky nově přidělené dotaci Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve výši 6,4 milionu korun může město vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele tohoto projektu už v následujících týdnech.

„Dotace na nový tartan pro nás už byla prakticky ztracená. Díky našim intenzivním jednáním s MŠMT jsme potřebné peníze od státu získali. Těší mne to o to víc, že v dotačním balíku, z něhož se rozdělovalo, bylo pouhých 150 milionů korun,“ říká náměstek primátora zodpovědný za dotační politiku Jan Řehounek (ANO 2011), podle něhož putují finance na renovaci dráhy z programu Podpora materiálně technické základny sportu. 11 let starý, dožilý a opotřebovaný tartanový povrch město nechá vyměnit v plném rozsahu. „Jiná možnost ani nepřipadá v úvahu. Vinou blíže nespecifikovaných závad v podloží a odvodnění dráhy dochází k poruchám na rovinnosti dráhy a došlo zde na mnoha místech k propadu a zvlnění atletické dráhy, při dešti tak vznikají na nerovných úsecích kaluže, což samozřejmě působí sportovcům obrovské komplikace jak při tréninku, tak hlavně při závodech. Především první dvě dráhy na oválu jsou pro sportování přímo nebezpečné,“ popisuje stávající velmi špatný technický stav atletické dráhy primátor Martin Charvát (ANO 2011) s tím, že tartan by se měl při retopingu odstranit zhruba ve 13 mm tloušťce, poté se plocha zbrousí, aby se na ni mohl následně položit nový vodonepropustný umělý povrch.

„Kromě samotné výměny tartanu však bude nutné udělat revizi a opravu odvodnění dráhy, protože zejména v její vnitřní části se povrch od odvodňovacích žlabů značně vlní,“ upřesňuje náměstkyně primátora Helena Dvořáčková (ANO 2011), v jejíž gesci jsou investiční výstavba i správa majetku města. Celkové náklady na obnovu umělého povrchu atletické dráhy se před vypsáním tendru na zhotovitele odhadují bezmála na 12 milionů korun včetně DPH. Pokud bude přát po letošní zimě počasí, mohli by se atleti proběhnout po novém polyuretanovém koberci Městského atletického stadionu na Dukle už v první polovině příštího roku.

Roman Zahrádka

Reklama