Chrudimské noviny Městský geoportál Pardubic nabízí řadu zajímavých informací jak pro občany, tak i podnikatelské subjekty

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Městský geoportál Pardubic nabízí řadu zajímavých informací jak pro občany, tak i podnikatelské subjekty

Pardubice - Mapový portál města se dočkal dalšího rozšíření. Důležitá a zajímavá data lze na stránce mapy.pardubice.eu/geoportal nyní najít už v šesti různých odkazech - Krizové řízení, Školská zařízení, Brownfieldy, Sloupy, Adresy, Územně analytické podklady (ÚAP).

„Datové podklady se týkají mnoha oblastí - krizového řízení, školství nebo třeba zajímavých, ale nevyužívaných ploch ve městě. Zájemci tak na jednom místě pomocí několika kliknutí myší získají informace, které potřebují. Jednoduše se mi nové funkce mapového portálu líbí,“ pochvaluje městský geoportál primátor Pardubic Martin Charvát (ANO 2011). Vybrané informace týkající se krizového řízení musí město zveřejňovat podle platných právních předpisů, na geoportálu jsou proto k dispozici ve třech vrstvách - havarijní plán, vnější havarijní plán a záplavová území. „Lidé mají díky mapám možnost podívat se detailně na lokalitu, která je zajímá. Zjistit například, kde všude se v Pardubicích nacházejí menší zdroje rizik, jako čerpací stanice pohonných hmot a LPG či sklady tlakových nádob, nebo jak by vybrané území mohla zasáhnout případná havárie tzv. velkých ohrožovatelů, jakými jsou například zdejší chemičky. Konkrétní informace o zdroji rizik lze získat kliknutím na mapový symbol. U záplavových území je pak graficky znázorněná pěti, dvaceti i stoletá voda,“ vysvětluje rozdělení map v dané sekci vedoucí oddělení krizového řízení kanceláře primátora Jiří Kyncl. „Veškerá data mohou posloužit nejen těm, kteří ve městě již bydlí, ale pomohou jistě i lidem, kteří třeba teprve koupi nemovitosti zvažují,“ doplňuje Kyncl.

Všechny podklady včetně mapky a fotografie lze vytisknout

Sekce Školská zařízení poslouží především těm, kteří potřebují získat informace o mateřských nebo základních školách a také o základních uměleckých školách na území města. „Po zvolení hledaného typu zařízení se zobrazí jejich seznam s malou mapkou, kde se konkrétní zařízení nachází. Kliknutím na řádek s názvem zařízení se o něm zobrazí tabulka se základními informacemi, samozřejmostí je odkaz na webové stránky a e-mail vybrané školy a fotografie. Všechny informace včetně mapky a jedné fotografie lze vytisknout,“ popisuje správce geografického informačního systému pardubického magistrátu Miloš Lulay s tím, že podobně funguje i sekce Adresy. V ní stačí zadat číslo domu, nebo ulici případně část obce a zobrazí se seznam adres, které zadané podmínce vyhovují. Kliknutím na hledanou adresu se zobrazí informace o budově, mimo jiné i městský obvod, volební okrsek a adresa volební místnosti, kam adresa patří, a současně se lokalizuje v mapě, kde lze zvolit jako podklad orientační nebo leteckou mapu.

Pilotním projektem městského geoportálu byly brownfieldy

Nevyužité areály k prodeji jsou přehledně zobrazeny v sekci Brownfieldy, které byly v pardubickém geoportálu dokonce pilotním projektem. „Zájemci o podnikatelský záměr se zde dozvědí základní a nejdůležitější informace o zmapovaných územích. Díky zobrazení v mapě a legendě u každé z nemovitostí se v databázi lehce zorientují i lidé, kteří Pardubice neznají,“ popisuje výhody zdigitalizované pasportizace vedoucí úseku vnějších vztahů Hana Svobodová. Upřesňuje, že město by rádo našlo investory nejen pro čtyři nevyužité areály, jejichž je vlastníkem - Tesla Kyjevská, Kasárny Hůrka, Masarykovy kasárny a Letní stadion, ale pomáhá najít zájemce o zvelebení brownfieldů také soukromým majitelům, kteří o to projevili zájem.

Část informací slouží záchranným složkám a policistům

Mapa v sekci Sloupy má pro obyvatele města spíše informační charakter, v praxi slouží tyto podklady především záchranným složkám a policistům. Díky číslům, která všechny městské stožáry s osvětlením mají, stačí volajícímu na tísňovou linku sdělit pouze číslo nejbližšího sloupu, a může tak být velmi přesně lokalizován. Lze je ale využít i v případě, že k vám jede návštěva z cizího města, a někde zabloudila. Územně analytické podklady obsahují výkresy a přehledovou orientační mapu obce s rozšířenou působností. „Jedná se o specifická data určená pro územní plánování. K dispozici jsou výkresy Tematické okruhy, Hodnoty, Limity, Záměry a Problémy. Kliknutím na příslušné tlačítko se zobrazí zvolený výkres v mapovém klientu Marushka, v němž si může uživatel zavírat nebo otevírat vrstvy, z nichž jsou výkresy poskládány,“ upřesňuje Miloš Lulay.

Pamatováno je i na zimní údržbu komunikací a zprávy pro chodce a řidiče

Během října bylo přidáno další téma Zimní údržba komunikací, určené pro řidiče a chodce, aby v zimě věděli, na kterých komunikacích a chodnících, a jak rychle, bude prováděn úklid sněhu a náledí. Geografický informační systém je přístupný z městského webu www.pardubice.eu. Na hlavní stránce se nachází v posledním, pravém naváděcím boxu. Přímo do geoportálu se lze také dostat přes adresu: www.pardubice.eu/geoportal.

Roman Zahrádka

Reklama