Chrudimské noviny Na Skřivánku by mohl vzniknout další separační dvůr, městští zastupitelé k tomu už podnikli potřebný krok

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Na Skřivánku by mohl vzniknout další separační dvůr, městští zastupitelé k tomu už podnikli potřebný krok

Pardubice - Ve městě brzy přibude nový, už devátý separační dvůr. Služby města Pardubic jej chtějí zřídit na Skřivánku, v bývalém Stavebním podniku. Zastupitelé už schválili záměr prodeje části pozemků a nevyužívané budovy v areálu v ulici Jana Palacha městské společnosti, která chce dvůr otevřít do konce příštího roku.

„Odkládání odpadu na separačních dvorech je jedním z ekologicky nejvýhodnějších způsobů likvidace. Jen malé procent odpadů ze dvorů totiž končí na skládkách, většina se vrací k dalšímu využití,“ říká náměstek primátora zodpovědný za životní prostředí Jiří Rozinek (ČSSD). Rozšiřování počtů separačních dvorů a jejich co největší „přiblížení“ obyvatelům města je tedy z ekologického hlediska velmi dobrá strategie, jak snížit množství odpadů ukládaného na skládky. V Pardubicích je v současné době osm separačních dvorů, většinou v okrajových částech města.

„Jednou z oblastí, kde v současnosti docházková vzdálenost není pro běžného občana ideální, je území sídliště Dukla, Višňovka a střed města. Vzhledem k tomu se námi vytipovaná lokalita v ulici Jana Palacha jeví jako velmi vhodná, lepší bychom pro tyto části města těžko hledali,“ konstuje ředitelka SmP Lea Tomková. Městská společnost hodlá v části areálu bývalého Stavební podniku zřítit separační dvůr. Mohl by zde vzniknout i „recyklační koutek“ pro třídění a skladování odložených věcí, které jsou ihned, nebo po malé úpravě, použitelné zejména pro charitativní účely. „Výhodou je, že jde o plochu mimo zástavbu, není ani v rozporu se záměrem města zřídit zde sociální centrum. Počítáme s tím, že někteří z jeho klientů by mohli ve dvoře získat práci,“ dodává ředitelka. „Přestože zařízení separačního dvora představuje nemalou investici, rádi bychom jej otevřeli do konce roku 2016,“ uzavírá Lea Tomková.

Roman Zahrádka

Reklama