Chrudimské noviny Nadjezd v Pardubicích u Parama byl otevřen

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Nadjezd v Pardubicích u Parama byl otevřen

Pardubice - Ředitelství silnic a dálnic ve čtvrtek 2. listopadu zprovoznilo silnici I/37 Pardubice – Trojice. Za Pardubický kraj se slavnostního otevření zúčastnili náměstci hejtmana Roman Línek (KDU - ČSL) a Michal Kortyš (ODS).

Tento úsek byl slabým místem celé trasy krajem od severu na jih a velmi pomůže dopravní situaci. Za to patří dík všem, kteří se na stavbě podíleli,“ uvedl Michal Kortyš.

Jednalo se o přestavbu dopravně nejzatíženějšího úseku silnice v Pardubickém kraji, kdy byl dobudován jízdní pás k již existující silnici. Vzhledem k očekávanému nárůstu intenzity dopravy vlivem připojení silnice I/37 na dálnici D11 prostřednictvím dálnice D35 bylo nutné zprovoznit průtah městem Pardubice v kapacitním uspořádání.

Zásah do krajinného rázu nebyl s ohledem na charakter a polohu stavby podstatný. Ve vztahu k ostatním plánovaným dopravním stavbám v okolním území je dostavba silnice významným přínosem pro bezpečnost a plynulost silničního provozu,“ uvedl generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.

Silnice I/37 tvoří hlavní dopravní tepnu východočeského regionu. Tato komunikace spojuje kraj Královéhradecký, Pardubický a kraj Vysočina. Silnice je vedena v trase Trutnov – Jaroměř –Hradec Králové – Pardubice – Chrudim – Žďár nad Sázavou – Velká Bíteš. Stavba „I/37 Pardubice – Trojice“ se nachází přímo v Pardubicích, přičemž tvoří část kapacitního průtahu ve směru sever – jih.

Strategické území stavby a absence mostů přes řeku Labe a železniční koridor způsobily, že stavba musela být po celou dobu realizována za plného provozu.  Objízdné trasy v případě uzavření stavby by prodloužily vzdálenosti přejezdu přes město o 40 km. Z tohoto důvodu byly vybudovány provizorní  komunikace a provizorní přemostění. Celková etapizace výstavby a opatření k zachování provozu zabraly cca 30 % nákladů a cca 30 % času potřebného k realizaci.

Území stavby bylo historicky zatíženo nálety během druhé světové války. Byl predikován nález několika leteckých pum o váze 80 liber, proto byl na stavbě v průběhu zemních prací zajištěn nepřetržitý pyrotechnický průzkum. Nakonec se na stavbě našlo pouze torzo letecké pumy z první světové války, které sem bylo dovezeno spolu se zásypovým materiálem na zásyp kráterů po náletech. Pyrotechnický průzkum provázela rozsáhlá bezpečností opatření, byl vytvořen evakuační plán zahrnující přilehlé části města Pardubic. Na přípravě bezpečnostních opatření se podíleli příslušníci Integrovaného záchranného systému, Policie ČR, vedení města a Pardubického kraje.

Stavba je spolufinancována v rámci Operačního programu Doprava 2014 - 2020 z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

Data o stavbě

Hlavní trasa:

délka: 986,5 m

kategorie: S 24,5/70

plocha vozovek: 30 868 m2

počet stavebních objektů: 46

Zhotovitel: Sdružení I/37 Pardubice-Trojice, M – SILNICE a. s., EUROVIA CS, a. s., MADOS MT s. r. o.

Cena stavby dle smlouvy: 368 245 884 Kč (bez DPH)

Termín výstavby: 03/15 – 12/17

red

Reklama