Chrudimské noviny Najděte si svého Kukyho v hlineckém sběrném dvoře

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Najděte si svého Kukyho v hlineckém sběrném dvoře

Hlinsko – Suroviny, jako sklo, papír či plast se dnes třídí běžně, novinkou letošního roku se však stanou sběrná místa pro textil, obuv  a dokonce i hračky. Ivana Kopecká z odboru životního prostředí Městského úřadu Hlinsko potvrdila, že chtějí sběr těchto komodit zavést ještě letos.


Každoročně každý z nás vyprodukuje přibližně 150 – 200 kg odpadu přičemž se jedna třetina z toho dá znovu využít. Hlinsko za loňský rok vytřídilo 80 tun plastů, 100 tun papíru a 130 tun skla,  tento počet by měl s osvětou o výhodách třídění ještě narůstat.


V současné chvíli je ve městě 36 sběrných míst na separovaný odpad, nechybí zde ani mobilní svoz objemného a nebezpečného odpadu, při kterém je možné odevzdat i elektrozařízení. Také biologicky rozložitelný odpad má zde své sběrné místo.


Veřejnost je o provozu sběrného dvora, v areálu Technických služeb Hlinsko, informována prostřednictvím letáků či městského zpravodaje, ale vše naleznete i na webových stránkách www.jaktridit.cz


Že je třídění odpadů důležité, potvrzuje i společnost EKO-KOM a.s., která má na starosti třídění, recyklaci a využití odpadu, i její regionální manažer Tomáš Pešek s tímto souhlasí a lidem tak připomínají jaký odpad do jakého kontejneru patří.

red

Reklama