Chrudimské noviny Obávaný poldr na Krounce u Kutřína vznikne do čtyř let

Dnes: 24°C
Zítra: 30°C
Pozítří: 32°C

Obávaný poldr na Krounce u Kutřína vznikne do čtyř let

Pardubický kraj/Perálec – Mezi Skutčí a Prosečí je obec Perálec a její součástí je malá vesnice Kutřín, kde v současné době žije 45 obyvatel. Právě tu se bude od ledna 2021 budovat velkolepé dílo. Poldr má ochránit před povodněmi všechny obyvatele obcí ležících pod soutokem Krounky s Novohradkou. 

Kvůli výstavbě poldru bude zatopeno celkem pět objektů v obcích Miřetín a Perálec, z toho tři slouží k trvalému bydlení. Revitalizací projde i Martinický potok, v jeho nivě například vzniknou zahloubené tůně. Jak potvrdila tisková mluvčí Hana Bendová: „Už byla podepsaná smlouva o provedení díla a nové informace o dalším průběhu teprve chystáme, právě se jedná o předání staveniště."

Někteří obyvatelé Kutřína se přidali v minulosti dokonce k občanskému sdružení Kutřín 42, které mělo za cíl stavbě poldru zabránit, a chtěli vybudovat na Krounce spíše přehradu, která by prý narozdíl od poldru neznečišťovala okolí naplaveninami. Poldr je ale vyprojektován tak, aby co nejvíce splňoval požadavky na ochranu přírody: Je navržen jako betonová tížná hráz s přísypy tvarovanými do teras, simulujících prostředí okolních suťových svahů.

„Myslím si, že ten poldr je potřeba,“ říká místostarosta obce Perálec, Josef Dvořák, a nesouhlasné postoje s výstavbou poldru komentuje slovy: „Ta strana s tím pořád nesouhlasí, nicméně to na výstavbu nemá velký vliv.“ Vlastníci, kterých se týká plánované zatopení objektů, jsou prý již s výstavbou srovnáni: „Spíše se jedná o vlastníky pozemků v zátopových oblastech, kteří měli obavy o znehodnocení svých pozemků.“

Vizualizace poldru u Kutřína. Výška hráze nad terénem je 17,5 metru. Zdroj: Povodí Labe

Krounka je levostranným přítokem řeky Novohradky. Poldr tak ochrání před povodněmi i obyvatele Luže a okolních vesnic. O poldru u Kutřína jako vhodné protipovodňové ochraně se už jednalo před deseti lety. Při povodních by měl zadržet vodu, dokud neopadne hladina na Novohradce.

Předpokládaná cena výstavby poldru je 480 781 317 Kč s DPH a plátcem je státní podnik Povodí Labe. Původní cena byla o více než 20 milionů nižší. Stavební povolení na výstavbu poldru je platné od roku 2018 a povolení k rekonstrukci mostu a cestní sítě od stavebního odboru Městského úřadu v Chrudimi je v platnosti od července 2019. S výstavbou se původně počítalo už na rok 2020. Zhotovitel stavby má na předání dokončeného díla 45 měsíců.

Petra Vintrlíková

Reklama