Chrudimské noviny Oční lékaři v Pardubické nemocnici úspěšně operovali pacienty v přímém přenosu

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Oční lékaři v Pardubické nemocnici úspěšně operovali pacienty v přímém přenosu

Pardubice - Dvě operace, jež byly živě přenášeny do přednáškového sálu a doprovázeny odborným komentářem, byly atraktivní součástí pátečního programu 18. Pracovního setkání Makulárního klubu.

Jednalo se o operace, které se na našem pracovišti provádějí běžně. První výkon však byl velmi složitý, vyžadoval velké zkušenosti operatéra,“ prohlásil docent Jan Novák, primář očního oddělení Pardubické nemocnice. „Obě operace proběhly úspěšně. A věřím, že pro účastníky konference byly zajímavé.“

V rámci programu Makulárního klubu na operační stůl očního oddělení ulehli dva pacienti staršího věku. Prvnímu z nich byl nejprve odstraněn šedý zákal, kvůli němuž nebylo možné dokonalé chirurgické ošetření sítnice. Až po tomto výkonu se mohlo přistoupit k operaci zadního segmentu oka a sloupnutí sítnicové membrány.

Ukázali jsme možnost spolupráce předněsegmentového a vitreoretinálního chirurga, jejichž práce se v detailech liší. Ukázali jsme, že tento výkon je možné provést najednou, kdy rohovka po první části operace zůstává naprosto čirá a umožňuje provedení zákroku na sítnici v nejvyšší kvalitě,“ uvedl primář Novák, který operoval šedý zákal. Ve druhé polovině ho vystřídal docent Petr Souček.

Druhý pacient absolvoval operaci katarakty již před několika měsíci. Nyní mu byl proveden zákrok na sítnici. Operatéry byli docent Petr Souček a jeho manželka Ilona. „V živě přenášené operaci předvedli možnosti vitreoretinální chirurgie,“ uvedl primář Novák a dodal. „Oba postupy, které jsme si v rámci Makulárního klubu předvedli, jsou možné. Oba výkony lze provést odděleně s odstupem několika měsíců. Pokud by však hrozilo nebezpečí z prodlení, mohou se kombinovat při jedné operaci.“

Po praktické části, kterou odborným komentářem v přednáškovém sále doprovázela zástupkyně primáře očního oddělení Hana Adámková, následoval teoretický program. Skládal se z jedenácti přednášek a sdělení, jejichž autory byli nejen lékaři Pardubické nemocnice, ale také Fakultní nemocnice Olomouc, Litomyšlské nemocnice a Centra klinické oftalmologie z Prahy.

Jednalo se o zajímavá sdělení týkající se problémů dnešní léčby vitreoretinálních komplikací. Prodiskutovali jsme rovněž právní problematiku léčby makulárních degenerací v rámci hrazené léčby v aplikačním makulárním centru,“ uvedl primář Novák.

18. Pracovní setkání Makulárního klubu bylo akcí České oftalmologické společnosti při České lékařské společnosti J. E. Purkyně, spolupořadatelem bylo oční oddělení Pardubické nemocnice. Odbornými garanty akce byli předsedkyně České oftalmologické společnosti doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO a za Makulární klub doc. MUDr. Petr Souček, Ph.D.

 

red

Reklama