Chrudimské noviny Pardubice chtějí pokračovat v regeneraci panelových domů a spoléhají se přitom na dotace od státu

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Pardubice chtějí pokračovat v regeneraci panelových domů a spoléhají se přitom na dotace od státu

Pardubice - Město hodlá regenerovat další lokality u panelových domů, konkrétně na sídlištích Závodu Míru, Polabiny a Dubina. Radní města proto odsouhlasili podání žádostí o státní dotace z „Programu regenerace panelových sídlišť pro rok 2016“ v celkové výši 12 milionů korun.

„Vypsaná výzva Ministerstva pro místní rozvoj se vztahuje na regeneraci veřejného prostranství na panelových sídlištích, která čítají minimálně 150 bytů. Rádi bychom dotační peníze využili především na opravy dětských hřišť, chodníků i parkovacích stání, vylepšení odpočinkových zón včetně zeleně nebo na zkulturnění prostorů, kde stojí kontejnery na odpad,“ přibližuje plánované využití případných peněz od státu náměstek primátora zodpovědný za dotační politiku Jan Řehounek (ANO 2011). Zároveň upřesnil, že na každý projekt je podle pravidel dotační výzvy možné čerpat maximálně čtyři miliony korun, přičemž dotace může pokrýt až 70 procent rozpočtových nákladů.

Město hodlá pomocí státních peněz pokračovat v regeneraci vybraných tří panelových sídlišť. Čtvrtá etapa obnovy se týká sídliště Závodu Míru, a to převážně prostoru mezi domy s číslem popisným 1884, 1885 a 1888. Celkové náklady jsou předběžně vyčísleny na 13 milionů korun. Projekt na sídlišti Dubina by měl řešit zejména severní zónu od bytových domů s číslem 959 až 961 v ulici Jana Zajíce. Rozpočet na tuto akci je prozatím 17,5 milionu korun. Na sídlišti Polabiny III. se jedná o projekt v rámci tzv. Pravého břehu Labe, konkrétně ulici Družby. Projektová cena navržených úprav je 13 milionů korun. „Město je samozřejmě v této souvislosti připraveno vybrané stavební akce spolufinancovat. Budeme proto aktivně činit potřebné kroky k tomu, abychom získali maximální možné počty i výše dotací a pomohli tak k rychlejší a tolik potřebné revitalizaci daných území,“ upřesňuje Řehounek.

Dotace Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora bydlení, resp. podprogramu „Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2016“ jsou určeny zejména na rekonstrukce zpevněných ploch - komunikace, chodníky, parkovací stání v příslušných lokalitách tak, aby se zlepšil stav veřejných ploch, prostranství a zeleně v okolí domů. Stranou nezůstává ani otázka dopravy, resp. její zklidnění a vyřešení nedostatku parkovacích míst v souvislosti s nárůstem automobilů v daných územích. Projekty mohou zahrnovat také výměny drobných hracích prvků pro děti, které jsou v lokalitách v již dožilém stavu, nebo úpravy kontejnerových stání na příslušném sídlišti. Jednotlivé žádosti o dotaci musejí být podány do 15. ledna 2016.

Roman Zahrádka

Reklama