Chrudimské noviny Pardubice investovaly do zateplení školních budov téměř půl miliardy, město tak ušetří za otop miliony korun

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Pardubice investovaly do zateplení školních budov téměř půl miliardy, město tak ušetří za otop miliony korun

Pardubice - Město investovalo za posledních sedm let do zateplení mateřských a základních škol více než 445 milionů korun. Přes polovinu těchto investic uvolnilo ze svého rozpočtu, dalších více než 219 milionů pak získalo z evropských dotací a od státu prostřednictvím Státního fondu životního prostředí.

Díky těmto penězům výrazně snížilo energetickou náročnost 21 školských zařízení. „Programovací období Evropské unie pro roky 2007 až 2013 otevřelo městu cestu k prostředkům na obnovu školních budov, které Pardubice převzaly v poměrně zanedbaném stavu. První žádosti o dotace jsme podávali již v roce 2007, za celé plánovací období město podalo 28 žádostí, jejichž cílem je snížení spotřeby energie v objektech mateřských a základních škol a nastavení optimálního ekonomického a ekologického hospodaření s energií,“ říká primátorka Štěpánka Fraňková (Sdružení pro Pardubice), v jejíž gesci jako náměstkyně primátora v minulém období bylo právě školství.

Projekty byly spolufinancovány Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP) v rámci Operačního programu Životní prostředí, jejich hlavním přínosem bylo zateplení ploch budov, snížení spotřeby energie a snížení emisí CO2. Teplý kabát dostalo v průběhu posledních let devět základních a 12 mateřských škol. Většina těchto budov po důkladné obnově volala již řadu let. Díky dotacím se dočkaly nových oken a dveří a zateplení venkovních plášťů i střech. Dotace EU a SFŽP byly směrovány právě do zateplení, na něž Pardubice získaly od unie a státu 219 milionů. Město se na něm podílelo pouze deseti procenty. Další náklady si vyžádaly nutné opravy škol, které nebylo možné financovat z evropských peněz.

„Na investicích do zateplení se sice výrazně podílel stát a Evropská unie, do dalších oprav město zatím vložilo ještě téměř 227 milionů korun z vlastních zdrojů. Údržba školních budov byla dlouhodobě zanedbávána a už nebylo možné tento fakt dále přehlížet,“ dodává primátorka. Statutární město Pardubice je zřizovatelem celkem 17 základních a 32 mateřských škol, dvou základních uměleckých škol a dvou domů dětí a mládeže. Některé z nich na zateplení a rekonstrukci ještě čekají. Nemalé investice se však městu postupně vrátí. Jen za první tři roky se díky zateplení podařilo omezit nutné vytápění o 42 procent a ušetřit tak více než 18 milionů korun a zároveň znatelně omezit vypouštění CO2 do ovzduší.

Roman Zahrádka

Reklama