Chrudimské noviny Pardubice nemají prostředky na to, aby dokázaly účinně měřit to, co jejich občané dýchají

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Pardubice nemají prostředky na to, aby dokázaly účinně měřit to, co jejich občané dýchají

Pardubice - Čistotu vzduchu ve městě měří dvě emisní stanice, které dokáží zachytit pouze koncentrace běžných látek, nikoli rakovinotvorných benzo(a)pyrenů a dalších jedů, které vypouští do ovzduší zdejší chemičky Synthesia či Paramo. Vyplývá to z vyjádření vedoucího odboru životního prostředí radnice Miroslava Míči.


Stanice jsou nainstalovány v pardubickém sídlišti Dukla a v místní části Rosice nad Labem. Data z nich sbírá Český hydrometeorologický ústav a měří takové látky, jakými jsou oxid siřičitý, oxidy dusíku, oxid uhelnatý, ozon nebo prach. Karcinogenní látku benzopyren dokáže přitom zachytit pouze stanice na Dukle. Například loni byla jeho roční průměrná limitní koncentrace v Pardubicích překročena o jednu desetinu nanogramu na metr krychlový, v zimním období byl ale emisní limit překračován běžně až třikrát. Další aromatické uhlovodíky, jakým benzopyren je, už ale stanice změřit nedokáže.


Proč tomu tak je? Měření nejnebezpečnějších látek je totiž finančně a technologicky náročné, a tak si je město nechává měřit jen občas a na objednávku. Pro tyto případy si pronajímá měřící vůz od zdravotního ústavu v Hradci Králové. Měření emisí vypouštěných do vzduchu musí nechávat měřit na své náklady také samotní znečišťovatelé zdejšího ovzduší, avšak podle odborníků je neúčinné. Firmy si totiž měření objednávají a platí samy, a pokud by se nevešly do limitů, vyberou si příště jinou měřící společnost. Taková je prý skutečnost.


Pardubice přitom patří k nejzamořenějším místům v České republice. Například letos v únoru se to projevilo trojnásobným zvýšením limitní hodnoty celodenní koncentrace prachu, takže bylo nutné kvůli smogu vyhlásit celotýdenní signál regulace. Lidé z Pardubic a okolí mají proto častěji než jinde v ČR dlouhodobě astma a další choroby dýchacího ústrojí. Také výskyt rakoviny je zde dlouhodobě nad celorepublikovým průměrem.

red

Reklama