Chrudimské noviny Pardubice nemění už více než deset let výši poplatku za likvidaci komunálního odpadu, motivují tím občany k separaci

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Pardubice nemění už více než deset let výši poplatku za likvidaci komunálního odpadu, motivují tím občany k separaci

Pardubice - Do konce dubna musí obyvatelé města zaplatit poplatek za likvidaci komunálního odpadu. Jeho výše se od roku 2004 prakticky nezměnila. Činí 500 korun na obyvatele ročně a dávno nepokrývá náklady vynaložené městem na tuto činnost.

„Na základě výsledků minulých let předpokládáme, že město Pardubice v roce 2015 vynaloží na celé odpadové hospodářství více než 72 milionů korun. Od občanů na poplatcích vybereme zhruba 60 procent této částky. Zbytek, což představuje téměř 29 milionů korun, jde na vrub rozpočtu města,“ říká první náměstek primátora zodpovědný za ekonomiku města i životní prostředí Jiří Rozinek (ČSSD). Obyvatelé Pardubic, s výjimkou dětí do šesti let, cizinců s krátkodobým a přechodným pobytem, lidí v ústavech sociální péče a podobně, tak na likvidaci odpadů letos přispějí městu 43,5 miliony korun. Jen likvidace směsného komunálního odpadu, tedy odpadky, které vyhazujeme do černých kontejnerů, však přijde ročně městskou pokladnu na více než 40 milionů korun.

V průměru pardubičtí občané vyprodukují denně netříděný komunální odpad, jehož svoz a likvidace přijde na víc než 110 tisíc korun. Na související činnosti, například provoz separačních dvorů, úklid kontejnerových stanovišť, třídění, likvidaci nebezpečného odpadu a podobně město denně vynaloží dalších 87,5 tisíce korun. Od občanů však na poplatcích vybere málo přes 119 tisíc korun. Denně tedy dotuje likvidaci odpadů v Pardubicích více než 78 tisíc korunami. Byť se náklady na odpadové hospodářství v posledních letech zvýšily, místní poplatek zůstává v posledních deseti letech prakticky stejný. Město tímto způsobem motivuje své obyvatele k separaci odpadů.

„Většina našich obyvatel se k životnímu prostředí chová zodpovědně. Díky tomu, ale také díky ekologické výchově dětí od útlého věku u nás v posledních letech nestoupá množství odpadu vyváženého na skládky ale naopak odpadu tříděného. Jsme jedním ze čtveřice českých měst, která recyklují téměř polovinu komunálního odpadu ročně,“ konstatuje náměstek Rozinek. Pokud by město nemělo na likvidaci odpadů doplácet, musel by každý z jeho obyvatel zaplatit ročně 791 korun. Přitom má podle odborné studie nakládání s komunálním odpadem odpadové hospodářství na vysokém standardu a má předpoklady dosáhnout maximalizace odděleného shromažďování odpadů a tím jeho opětovného využití.

Roman Zahrádka

Reklama