Chrudimské noviny Pardubice nevzdávají rekonstrukci Tyršových sadů a do zastupitelstva jde nyní nový upravený projekt

Dnes: 8°C
Zítra: 9°C
Pozítří: 9°C

Pardubice nevzdávají rekonstrukci Tyršových sadů a do zastupitelstva jde nyní nový upravený projekt

Pardubice - Vedení města nevzdává svoji snahu o rekonstrukci Tyršových sadů. Jeho plány nezastavily odpůrci projektu z řad občanských sdružení, ani odstoupení vítězné stavební firmy od samotné realizace projektu. V úterý chce proto požádat zastupitele o schválení pokračování příprav realizace projektu podle upravené projektové dokumentace. 


„Revitalizace Tyršových sadů je jedním ze stěžejních projektů Integrovaného plánu rozvoje města. Pokud bychom projet nerealizovali, nemohli bychom s největší pravděpodobností naplnit integrovaný plán v té podobě a rozsahu, ke kterému jsme se smluvně zavázali. Vzniklo by pak vysoké riziko nevyčerpání přidělených finančních prostředků a hrozily by nám sankce, či dokonce vrácení dotace, u již realizovaných dílčích projektů, kterými jsou Sportovní hala Dašická, Skautské centrum Vinice, Sportovní areál T. J. Sokol Pardubice I. a Integrační centrum sociálních aktivit,“ vysvětluje náměstek primátorky František Brendl (Pardubáci).


Původní podoba projektu vyvolala negativní reakce některých občanských sdružení, kterým se pak podařilo přípravu projektu téměř zablokovat. Rada města proto pověřila projektanta provést změny tohoto projektu, které se týkají především zachování části nadlimitních dřevin a s ohledem na tuto změnu  úpravy vstupního schodiště a zakončení promenády. Snahou je vyhovět právě názorům občanských iniciativ. 


„Z hlavních změn bych zmínil upravení počtu kácených dřevin ve prospěch maximální možné názorové shody s odpůrci původního projektu. Ve schodišti z náměstí Republiky do parku budou ponechány stávající stromy, v severním konci parkové promenády jsme se rozhodli ponechat stávající březový háj a z toho důvodu ustupujeme od záměru severní kavárny a schodiště upravujeme tak, aby bylo možné ponechat stávající stromy v ose promenády. Ze souvisejících technických důvodů ustupujeme od technologického zařízení pro vodní umělý potok v ose promenády. Vodní prvek bude nahrazen prvkem vegetačním. Parkový nábytek bude v detailu plánovaných, antikorozních konstrukcích, nahrazen pozinkovanou ocelí se zrnitým lakem v barvě antracit,“ doplňuje informaci hlavní architekt projektu Tomáš Jiránek.


Náměstek pardubické primátorky věří, že takto upravený projekt dostane od zastupitelů zelenou a podpoří ho i zástupci občanských sdružení. „Následně bychom podali novou žádost o dotaci k Regionální radě regionu soudržnosti Severovýchod, a vyhlásili výběrové řízení na firmu, která provede stavební práce,“ uzavírá Brendl.

red

Reklama