Chrudimské noviny Pardubice znovu protestují proti záměru modernizovat na okraji města spalovnu nebezpečných odpadů

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Pardubice znovu protestují proti záměru modernizovat na okraji města spalovnu nebezpečných odpadů

Pardubice - Město znovu a důrazně vyslovuje svůj nesouhlas se zamýšlenou modernizací zdejší spalovny nebezpečných a jiných odpadů a s jejím opětovným uvedením do provozu.


„Možné uvedení spalovny do provozu považujeme za závažnou chybu a prohřešek vůči zdraví více než sto tisícům obyvatel žijících v Pardubicích a okolí,“ uvádí náměstek primátorky František Brendl. Zprávu v tomto znění dnes vzala na vědomí rada města.


„Pardubice a okolí patří do oblasti značně zatížené emisemi. Provoz spalovny průmyslových odpadů by byl jen dalším významným zdrojem znečištění ovzduší,“ dodává vedoucí odboru životního prostředí Miroslav Míča.


Další komplikací v okolí spalovny by byla bezesporu dopravní situace. V důsledku dovozu a odvozu odpadů by došlo zcela logicky k navýšení dopravní zátěže. „Už nyní je doprava v této oblasti s absencí obchvatu značně hustá a komplikovaná. Následky dopravní nehody automobilů s nákladem nebezpečného odpadu uprostřed téměř stotisícového města by byly nedozírné,“ doplňuje Míča. 


Vztah obyvatel Pardubic k možnému vybudování spalovny nebezpečného odpadu je všeobecně znám. Petici proti spalovně podepsalo téměř padesát tisíc lidí, na projednání projektu přišlo před třemi lety přes sedm tisíc lidí.


„Obyvatelstvo je už dnes znepokojeno nastalými chemickými haváriemi. Jsme proto přesvědčeni, že kromě odborných posudků bude zohledněn i široký nesouhlas veřejnosti a k realizaci spalovny nebezpečných a jiných odpadů nedojde,“ uzavírá náměstek Brendl.

red

Reklama