Chrudimské noviny Pardubice zpřístupní od ledna příštího roku městské byty lidem s nižšími příjmy

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Pardubice zpřístupní od ledna příštího roku městské byty lidem s nižšími příjmy

Pardubice - Město od příštího roku změní pravidla pro přidělování městských bytů. Část jich totiž bude sloužit jako byty sociální, tedy dosažitelné pro lidi s nižšími příjmy, případně rodiny, kterým soukromí vlastníci kvůli jejich odlišnosti byty pronajímají jen neradi. 


Město nyní disponuje pouze byty zvláštního určení, tedy bezbariérovými, nebo v domech, kde mají nájemníci možnost využívat pečovatelské služby. Byty, jež by mohlo poskytnout lidem v tíživé sociální situaci, však nemá. O nových nájemnících v uvolněných městských bytech rozhoduje pouze výše nájemného, které zájemce nabídne v dražbě.


 „Stále častěji se ale setkáváme s lidmi, kteří byt potřebují, jsou ochotni za něj platit, ale ne tak vysoké nájemné, jaké nabídnou jiní v dražbě. A stále častěji se také setkáváme s tím, že někdo nabídne ve výběrovém řízení nájemné tak vysoké, že jej během krátké doby není schopen platit. Stává se dlužníkem města, ale odmítá byt opustit,“ shrnuje pardubická primátorka Štěpánka Fraňková (Koalice pro Pardubice) důvody připravovaných změn.


Stávající legislativa městu přitom neumožňuje rychlé ukončení takového nájemního vztahu. Není výjimkou, že bydlí v bytě i dva roky, aniž by platili nájem a úhrady spojené s užíváním bytu. Město navíc zatěžují náklady na řízení vedoucí k jeho vystěhování. V mnoha případech je přitom vzniklý dluh nevymahatelný.


Radnice chce nyní byty zpřístupnit zejména lidem, jejichž příjmy nejsou takové, aby jim umožnily pronajmout si byt od soukromého vlastníka, nebo platit vydražené nájemné v městských bytech. „Aby se předešlo zneužívání tohoto způsobu poskytování bytů do nájmu, bude odbor sociálních věcí podrobně prověřovat sociální, rodinné, příjmové a majetkové poměry žadatele a osob s ním žijících. Na základě tohoto šetření potom doporučí či nedoporučí přidělení bytu,“ popisuje mechanismus pronájmů podle nových pravidel Vanda Majerová z odboru majetku a investic pardubického magistrátu. Noví nájemníci tak získají nájemní smlouvu na jeden rok, kterou bude možno prodloužit.


Nová koncepce přidělování městských bytů zpřísňuje rovněž podmínky pro dražby nájemného. Tímto způsobem budou pronajímány byty, o něž nebudou mít lidé v tíživé situaci zájem. Nájem bude moci „dražit“ pouze osoba žijící na území města, která bude muset mimo jiné doložit, že může nabízené nájemné platit a také složit poplatek za podání žádosti.


„Naši pracovníci se setkávají s tím, že se do výběrového řízení spekulativně hlásí několik členů jedné rodiny. Téměř v každém výběrovém řízení se objevují zájemci, nabízející nájemné ve výši deset až 13 tisíc korun. A ve většině případů jde o osoby, které nepracují, pobírají sociální dávky a takto vysoké nájemné nejsou schopny ze svých měsíčních příjmů hradit. Z těch se pak stávají neplatiči,“ vysvětluje primátorka.

red

Reklama