Chrudimské noviny Pardubický magistrát začal sbírat žádosti o dotace na opravu památek v městské památkové rezervaci

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Pardubický magistrát začal sbírat žádosti o dotace na opravu památek v městské památkové rezervaci

Pardubice - Město v příštím roce opět podpoří obnovu objektů v městské památkové rezervaci, které jsou ve vlastnictví jiných subjektů. Do konce října proto oddělení strategického rozvoje magistrátu sbírá od fyzických i právnických osob dotazníky, které chtějí získat podporu z  Programu regenerace městských památkových rezervací a památkových zón pro rok 2013.

„Podmínkou účasti v programu je zaslání vyplněného anketního dotazníku programu pro rok 2013 na podatelnu magistrátu na Pernštýnském náměstí do 31. října do17 hodin,“ říká Lucie Šebková z oddělení strategického plánování pardubického magistrátu.

Program regenerace napomáhá od roku 1992 obnově kulturních památek v nejcennějších částech historických sídel, prohlášených za památkové rezervace a památkové zóny. Podle zásad ministerstva kultury je obec, která z něj chce čerpat státní dotace, povinna poskytnout fyzickým a právnickým osobám na rekonstrukce příspěvek minimálně deset procent a církvím 20 procent celkových nákladů. Stát může poskytnout až 50, církvím až 70 procent nákladů. Skutečná výše dotace se odvíjí od možností státního rozpočtu.

Pardubice si v posledních letech vyčleňovaly v rozpočtu na opravu památek milion korun ročně. Loni z nich „poslalo“ do programu regenerace 560 tisíc Kč, stát přispěl 400.000 korunami, sami vlastníci investovali do oprav téměř 1,25 milionu korun. Peníze napomohly k opravě osmi památkově chráněných objektů, z nichž dva byly církevní. Stát se na obnově historických staveb podílet 16 procenty, u církevních objektů 23 procenty, město 20 procenty nákladů. Výjimkou byla oprava zdi kostela sv. Bartoloměje, kterou podemlela voda z Císařského náhonu, kterou financovalo město z dvaapadesáti procent.

V předešlých letech získala největší finanční podporu města v rámci programu regenerace obnova rozpadajícího se Kostelíčka. Barokní areál s kostelem Panny Marie Bolestné byl vystavěn v roce 1710 na místě původní dřevěné kapličky pardubickým stavitelem Jakubem Pešinou. S opravou Kostelíčka začala církev v roce 2006. Během tří let město přispělo na obnovu chátrající památky téměř 1,7 milionu korun, stát více než 400.000 korunami.

Pardubické staré město je městskou památkovou rezervací od roku 1964. Unikátní je zejména dochovaným spojením opevněného města s pohodlnou a přitom ve své době nedobytnou aristokratickou rezidencí - zámkem, který rod pánů z Pernštejna v první polovině 16. století vybudoval z vodního hradu.

red

Reklama