Chrudimské noviny Podpora sociálních služeb je jednou z priorit Pardubického kraje

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Podpora sociálních služeb je jednou z priorit Pardubického kraje

Pardubice - První program na podporu sociálních služeb byl již schválen radou i zastupitelstvem. 124 žadatelů si rozdělí celkem skoro 23,5 miliónů korun. 


Všechny schválené finanční prostředky z tohoto programu již byly zaslány na účty jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb.


„Spěchali jsme s vyplacením peněz, abychom pomohli poskytovatelům sociálních služeb v tomto tak těžkém období, kdy státem poskytovanédotacedo sociální oblasti jsou neustále snižovány a organizace žijí  v nejistotě, jak zajistí fungování služeb potřebným,“  uvedl radní zodpovědný za sociální oblast Jiří Brýdl.


Dalšídva programy schválila Rada Pardubického kraje a následně budou předloženy ke schválení nadubnové jednání pardubického zastupitelstva. V jejich rámci je připraveno k vyplacení 3,935 mil. Kč. 


Grantová komise posoudila celkem 64 žádostí subjektů z oblasti sociální péče. Podpora by se měladostat  třeba Salesiánskému klubu mládeže na pomoc mladým lidem z dětskýchdomovů, Klubu bez klíče ze Žamberka a řadě mateřských a rodinných center z kraje. 


Zastupitelstvo pak posoudí návrhy grantové komise a Rady Pardubického kraje napříkladna podporu potravinové pomoci pro lidi v nouzi prostřednictvím Oblastní charity Nové Hrady, dopravu osob se zdravotním postižením a seniorů nebo senior dopravu ČČK v Ústí nad Orlicí. Nejvyšší částka je navržena na dopravu žáků se zdravotním postižením ze ZŠ a PŠ Svítání, jež má zabránit jejich sociálnímu vyloučení.

Jakub Valenta

Reklama