Chrudimské noviny Povodí Labe se pustilo do čištění břehů řeky Chrudimky v prostoru staré vojenské plovárny pod Vinicí

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Povodí Labe se pustilo do čištění břehů řeky Chrudimky v prostoru staré vojenské plovárny pod Vinicí

Pardubice - Od poloviny ledna probíhá na břehu Chrudimky, v prostoru staré vojenské plovárny pod Vinicí, pěstební zásah do břehového porostu. Provádí ho Povodí Labe a vychází z dendrologického posudku, který si město nechalo zpracovat na celý prostor staré vojenské plovárny, a následně ho poskytlo Povodí Labe. 


„Rozsah kácení je ovlivněn povinností správce toku udržovat průtočný profil řeky tak, aby porosty nebyly překážkou znemožňující plynulý odtok vody při povodni, a dále zajistit bezvadný stav protipovodňových hrází,“ říká technickoprovozní náměstek místního závodu Povodí Labe Petr Michalovich. 


Na základě jednání zástupců města, společnosti Povodí Labe a zpracovatele dendrologického posudku, byly v prostoru bermy (prostor od břehu řeky po protipovodňovou hráz) vyznačeny perspektivní dřeviny, které budou ponechány. Údržba upraveného koryta v tomto prostoru byla podle zákona na ochranu přírody ohlášena na odboru životního prostředí magistrátu města Pardubice. 


Městský obvod Pardubice V naváže na právě probíhající práce na břehu Chrudimky vzápětí vyčištěním prostoru parku nad protipovodňovou hrází. 

red

Reklama