Chrudimské noviny Primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková: Jsme rukojmím ve sporu dvou obchodních společností

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková: Jsme rukojmím ve sporu dvou obchodních společností

Pardubice - Společnost Czech Coal přestala počátkem června dodávat Elektrárně Opatovice (EOP) hnědé uhlí. Situací, kdy dodavatel uhlí elektrárně nečekaně vypověděl smlouvu a přerušil dodávky paliva, se zabývalo mimořádné jednání dozorčí rady elektrárny.

„Po vysvětlení situace, které nám podal předseda představenstva EOP Jan Špringl a předseda dozorčí rady Mirek Topolánek, se nemohu ubránit dojmu, že se Pardubice, Chrudim a Hradec Králové dostaly do pozice rukojmí ve sporu obchodních společností. Považuji za nepřijatelné, aby si v právním státu těžební společnost zneužíváním nerostného bohatství státu brala jako rukojmí desítky tisíc domácností, závislých na dodávkách tepla vyráběného z uhlí,“ říká primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková.


EOP totiž zásobuje teplem a teplou vodou 60 tisíc domácností v této aglomeraci. „Přerušení dodávek uhlí je hrozbou pro zhruba 28 tisíc domácností v Pardubicích, tedy zhruba pro 60 procent pardubických bytů, ale také pro průmyslové či sportovní areály, kulturní a sociální zařízení a podobně,“ dodává primátorka. Elektrárna zásobuje teplem například i dvě největší pardubická sídliště Polabiny a Dubina, ale i centrum města a řadu dalších míst.

Nepochopitelné je pro primátorku i chování společnosti Czech Coal, která se zabývá těžbou a prodejem hnědého uhlí, obchodem s elektrickou energií a povolenkami na emise skleníkových plynů, výrobou tepla v teplárnách a poskytováním souvisejících služeb, vůči městu.


„11. června jsme dostali dopis od generálního ředitele společnosti Luboš Pavlase, v němž nás ubezpečuje o tom, že Czech Coal dodá elektrárně uhlí v takovém množství, aby byly zajištěny dodávky tepla pro města Pardubice, Hradec Králové i Chrudim,“ uvádí Fraňková.


„To ovšem neplatí, neboť do elektrárny od 8. června nedorazil ani jeden vagón uhlí, zatímco předtím to byly čtyři vlaky denně. Je mi líto, že se Czech Coal ve vztahu k našim občanům chová tak neseriózně,“ doplňuje Fraňková.

Podle informací, které od vedení elektrárny dostala, mají v Opatovicích zásobu uhlí na zhruba 100 dní. Vedení elektrárny už 8. června požádalo oficiálním dopisem společnost Czech Coal o okamžité obnovení dodávek uhlí podle platné smlouvy, jejíž ukončení považuje za neoprávněné. Zároveň intenzivně hledá náhradní východisko.

red

Reklama