Chrudimské noviny Rozpočet Pardubic vyrovnaný

Dnes: 17°C
Zítra: 19°C
Pozítří: 14°C

Rozpočet Pardubic vyrovnaný

Pardubice - Zastupitelé Pardubic v minulém týdnu schválili rozpočet města na rok 2017. Ten je sestaven jako vyrovnaný, s celkovými zdroji 2.264.436,6 tis. a celkovými výdaji 2.264.436,6 tis. Kč. Do rozpočtu jsou zapojeny nevyčerpané finanční prostředky minulých let a je kryta splátka jistiny úvěru na modernizaci Aquacentra Pardubice. Rezerva rozpočtu jak pro obecné záležitosti, tak pro řešení havarijních stavů je cca 71 milionů korun.

V minulých dnech se v médiích někteří politici vyjadřovali ve smyslu, že rozpočet je schodkový, že mizí úspory, že nejsou peníze na investice. S tím ale zásadně nemůžu souhlasit,“ říká k rozpočtu první náměstek primátora Jiří Rozinek. „Mezi rozpočtové příjmy počítáme i prostředky, které byly ušetřeny v minulých letech. Předpokládáme, že na bankovních účtech města zůstane odhadem ke konci roku cca 600 milionů korun. Všechny tyto prostředky budou postupně zapojovány do rozpočtu na rok 2017,“ vysvětluje náměstek Rozinek.

Investičních prostředků, včetně předpokládaných získaných dotací, má město k dispozici 800 milionů korun. Z nejdůležitějších investičních aktivit, které již započaly a budou v roce 2017 dokončeny, lze uvést rekonstrukci přednádraží a spolufinancování stavby nového letištního terminálu na pardubickém civilním letišti. Z nových aktivit je to stavba nového 25 metrů dlouhého bazénu v areálu Aquacentra, budování cyklostezky z Pardubic do Dražkovic a zavádění projektu inteligentního systému řízení dopravy.

Rok 2017 bude ale hlavně ve znamení projektových příprav významných dopravních staveb. Chceme mít zpracovaný projekt na rekonstrukci nadjezdu u nemocnice včetně napojení na rychlodráhu, projekt na silniční propojku mezi Višňovkou a Pardubičkami a také projektovou dokumentaci dopravního řešení v ulici Na Spravedlnosti,“ popsal investiční záměry města primátor Pardubic Martin Charvát (ANO 2011). „Chceme také nechat zpracovat projekt na terminál JIH na jižní straně pardubického nádraží, kde by kromě stanoviště pro městské i regionální spoje mělo být velkokapacitní záchytné parkoviště. V té souvislosti chceme také analyzovat, která varianta spojení Dukly s nádražím pro pěší bude lepší. Tím myslím, zdali lávka, nebo podchod a tuto variantu pak zahrnout do projektové dokumentace,“ vysvětlil primátor Charvát.

Zastupitelům byl také předložen rozpočtový výhled města Pardubic na období 2017 – 2021. Obsáhlý materiál konstatuje, že jsou Pardubice velmi málo zadlužené a disponují dostatečnou finanční rezervou a dobrý hospodářský výsledek je založen především na velmi realistickém plánování příjmů. Materiál ve svém obecném závěru také upozorňuje na riziko pořizování majetku, který generuje vysoké provozní náklady.  

red

Reklama