Chrudimské noviny Se zahájením výstavby silnice a křižovatky u Parama se zvýší riziko možného nálezu nevybuchlé munice

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Se zahájením výstavby silnice a křižovatky u Parama se zvýší riziko možného nálezu nevybuchlé munice

Pardubice - V pondělí 2. března primátor města Martin Charvát (ANO 2011) spolu s představiteli Pardubického kraje, Ministerstva dopravy ČR a Ředitelství silnic a dálnic slavnostně zahájili dostavbu silnice a křižovatky u Parama. V souvislosti s výstavbou druhé etapy silnice I/37 Pardubice - Trojice se zvýší riziko možného nálezu nevybuchlé válečné letecké munice v této lokalitě.

Ačkoliv je pravděpodobnost nálezu nevybuchlých bomb z 2. světové války malá, nelze po zkušenostech z roku 2012 vyloučit, že v případě nutnosti bude třeba přijmout některá bezpečnostní opatření nebo nařídit evakuaci osob z ohrožených území. „Riziko přijetí některých bezpečnostních opatření, především možná evakuace, souvisí s harmonogramem plánovaných prací. Právě v jarních měsících, tedy březnu a dubnu, dojde v lokalitě U Trojice k vykácení stromů a ostatních dřevin a začne plánovaný pyrotechnický průzkum. Oproti roku 2012, kdy byli u Parama pyrotechnici také, se bude tentokrát jednat o desetkrát větší plochu. Významnou roli hraje také fakt, že na území vedle nadjezdu dopadlo podle vyhodnocení náletů o mnoho více leteckých bomb než do prostoru, kde byly prováděny práce v letech 2012-2013,“ upozorňuje pardubický primátor Martin Charvát, který zároveň stojí v čele krizového štábu města.

Podle odhadů pyrotechniků může být na celém území města ukryto v zemi z období náletů na Pardubice během druhé světové války až 130 nevybuchlých leteckých bomb, podstatná část pak právě v okolí vlakového nádraží a Parama, které byly hlavním cílem náletů. V případě, že pyrotechnický průzkum nález některé z bomb objeví, čeká obyvatele v okruhu až 1100 metrů evakuace stejně jako všechny, kteří žijí podél trasy, po níž by policejní pyrotechnici nevybuchlou bombu převáželi k případné likvidaci, pokud se jí nepodaří deaktivovat na místě nálezu. Krizový štáb města i magistrát proto budou po celou dobu stavby v pohotovosti. Důležité a pravidelně aktualizované informace týkající se možného ohrožení obyvatel jsou k dispozici na městském webu i v Radničním zpravodaji. „V případě přímého ohrožení obyvatel využijeme nejen prostředků varování, tedy sirén a místního informačního systém, ale všech dostupných prostředků, včetně médií, abychom v krátkém časovém horizontu zajistili informovanost co největšího počtu lidí,“ ujišťuje primátor Charvát. V případě nařízené evakuace v okolí Parama dojde také ke změně jízdního řádku MHD, veškeré informace najdete na stránkách www.dpmp.cz.

Podle informací pardubické pobočky Ředitelství silnic a dálnic by z křižovatky u Parama, která je v současné době ve špičce těžko průjezdným uzlem, měly zmizet semafory. Nahradit je má kruhová křižovatka o průměru 40 metrů. Místní komunikace I/37 by se zase měla dočkat rozšíření na čtyři pruhy, a to v délce takřka jeden kilometr. Rekonstrukce pamatuje i na pěší a cyklisty. Šestý městský obvod a všichni, kdo přes křižovatku projíždějí ve směru na Přelouč, by se tak do podzimu roku 2017 mohli v tomto místě dočkat vytoužené plynulé dopravy.

Roman Zahrádka

Reklama