Chrudimské noviny Silničáři jsou na zimu připraveni

Dnes: 1°C
Zítra: 1°C
Pozítří: 1°C

Silničáři jsou na zimu připraveni

Pardubice - Letní období definitivně skončilo a do zimního je ještě daleko. Přesto krajští radní na svém pondělním jednání projednali záležitosti spojené se zajištěním zimní údržby na silnicích II. a III. třídy. První záležitostí je schválení plánu zimní údržby a druhou nařízení kraje, kterým se vymezují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam a na druhé straně nepřiměřené náklady nezajišťuje sjízdnost prováděním zimní údržby.

Již druhým rokem budou naši silničáři zajišťovat zimní údržbu na silnicích nižších tříd, které má kraj ve svém majetku. Podle schváleného plánu zimní údržby je udržovaná silniční síť celého našeho kraje rozdělena na 69 okruhů. Oproti předchozímu období došlo k výpovědi některých dodavatelských smluv a přesunutí vlastní techniky na tyto okruhy. Vlastními prostředky tak bude zajištěno 55 okruhů o celkové délce 2 445 kilometrů. Zbývajících 544 kilometrů, což je 14 okruhů, bude zajištěno dodavatelsky. V době, kdy naši silničáři zajišťovali také údržbu silnic I. tříd, byl poměr vlastních sil a subdodávek vyrovnaný,“ uvedl hejtman Martin Netolický (ČSSD).

Krajští radní zároveň schválili, které úseky nebudou v zimním období ošetřované. „Z celkové délky spravované silniční sítě, která činí 3 122,5 kilometrů je v zimním období udržováno 96 procent. S ohledem na jejich malý dopravní význam bez potřeby provozu veřejné hromadné autobusové dopravy osob a vysokou klimatickou náročnost v těchto lokalitách, by bylo udržování těchto úseků krajně neefektivní a zbytečně nákladné. Chci ujistit, že dopravní obslužnost do všech obcí a trvale osídlených osad Pardubického kraje zůstává zachována,“ řekl krajský radní pro oblast dopravy Michal Kortyš (ODS).

Pardubický kraj organizační změnu v zimní údržbě využil pro zkvalitnění a zefektivněné zimní údržby silnic. V zimní sezóně 2017/2018 na základě oprávněných požadavků obcí zvýšil kvalitu zimní údržby na 200 km svých silnic. V této sezóně 2018/2019 je již zkvalitněné této údržby projednáno pro 34 km. Dalších 30 km dislokovaných v regionu Moravská Třebová a Svitavy je v jednání. Ambice je zkvalitnit ještě dalších 40 km pro sezónu 2019/2020, takže zkvalitnění nastane celkově na 300 km.

Plán zimní údržby silnic řeší zimní údržbu pouze v majetku Pardubického kraje. „Základem je, aby byla zajištěna v maximální možné míře efektivita provádění zimní údržby a minimalizovány náklady. Odpovědnost za zimní údržbu je stanovena organizačním řádem Správy a údržby silnic Pardubického kraje a pracovními náplněmi vedoucích zaměstnanců, až po jednotlivá cestmistrovství,“ sdělil ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

red

Reklama