Chrudimské noviny Školy si u zápisů posvítí na účelově přehlašované děti. Rodičům hrozí za nepravdivé údaje dokonce i pokuta

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Školy si u zápisů posvítí na účelově přehlašované děti. Rodičům hrozí za nepravdivé údaje dokonce i pokuta

Pardubice - Druhý únorový týden, respektive 10. a 11. února, se uskuteční zápisy budoucích prvňáčků v pardubických základních školách. Z 32 městských mateřinek by se letos mělo přijít zapsat 1150 dětí. Rodiče mohou dítě přihlásit na libovolnou základní školu, přednostně však budou přijímáni předškoláci s trvalým pobytem ve spádovém obvodu dané školy.

Kapacity škol se postupně plní a kvůli nástupu tzv. silných ročníků by už za rok, tedy ve školním roce 2017/2018, nemusely stačit. Ředitelé si proto ve spolupráci s radnicí již v letošním roce pohlídají rodiče, kteří účelově přehlašují dětem trvalý pobyt do Pardubic. „Chci ujistit všechny rodiče pardubických dětí, že kapacity našich škol jsou pro zápis na školní rok 2016/2017 v rámci jednotlivých školských obvodů dostačující. Celkem počítáme s otevřením až 47 prvních tříd. V situaci, kdy odcházejí silné ročníky dětí ze školek do našich škol, jsme při tvorbě kritérií pro přijetí poskytli metodickou pomoc ředitelům škol, aby si v rámci správního řízení mohli posvítit na nejkřiklavější případy zjevně účelově úředně přehlášených dětí z okolních obcí, které by neměly být přijímány na úkor pardubických dětí. Naše školy ani rozpočet města nejsou nafukovací a naším úkolem je postarat se přednostně o místní děti. Důvodem jsou i vysoké náklady, šplhající se každoročně ke stamilionům, na udržování majetku a investice do něj, které jdou v rozpočtu vždy za městem bez účasti státu,“ vysvětluje náměstek primátora zodpovědný za školství Jakub Rychtecký (ČSSD), který upozorňuje na současný stav, kdy 19 procent dětí navštěvujících základní školy v Pardubicích nebydlí v Pardubicích.

„Je třeba to vnímat jako opatření, k němuž jsme donuceni okolnostmi. Nemůžeme přebírat odpovědnost za stát a okolní obce. Stejně jako nyní jsme i do budoucna otevřeni jednání s obcemi i státem,“ dodává pardubický primátor Martin Charvát (ANO 2011). Přijetí dítěte na základní školu je správním řízením, v němž má ředitel školy jako správní orgán právo ověřovat, zda mu zákonný zástupce předkládá pravdivé informace. „Pokud se v řízení prokáže, že rodič uvedl nepravdivé údaje, nebude to mít za následek jen nepřijetí jeho dítěte, ale budeme takové případy postupovat k projednání jako přestupek,“ objasňuje vedoucí odboru správních agend magistrátu Petr Kramář.

Nejtěsněji bude na ZŠ ve Svítkově a na Studánce

Odbor školství předpokládá převis poptávky nad nabídkou na svítkovské základní škole a na ZŠ Studánka. „V těchto případech chceme předejít tomu, aby při vyšším počtu přihlášených dětí nedocházelo k tak absurdním situacím, kdy by se do školy nedostalo dítě, které ji má doslova přes ulici. Proto v případě rovnosti bodů budou ředitelé namísto losování nejdříve uplatňovat jako pomocné kritérium vzdušnou vzdálenost místa trvalého pobytu dítěte od školy,“ říká náměstek Rychtecký. Radnice počítá s pokračováním nové školní autobusové linky ze Svítkova směrem na Duklu i pro příští školní rok. „Vedle toho odbor hlavního architekta zpracovává studii na přístavbu svítkovské školy, jinde přístavby škol nezvažujeme, podle našich prognóz to nebude potřeba, neboť vlna silných ročníků po roce 2020 zase opadne,“ dodává Rychtecký. Radní dali rovněž před časem zelenou vzniku třem soukromým základním školám. Zároveň jako podporu vzdělanosti nadaným dětem umožnili vznik jedné speciální třídy s podporou výuky angličtiny, matematiky a logiky na ZŠ Staňkova.

Co s sebou k zápisu? „Rodiče všech dětí, které se k zápisům do městem zřizovaných základních škol dostaví, musejí předložit rodný list dítěte a doklad o trvalém pobytu, ale i skutečném bydlišti, jak dětí, tak i zákonného zástupce, respektive stačí občanský průkaz jednoho z rodičů, pokud obsahuje data dítěte,“ sděluje vedoucí odboru školství, kultury a sportu Ivana Liedermanová. Dodala, že k zápisu musejí také ty děti, u nichž rodiče žádají o roční odklad povinné školní docházky. „Protože o těchto odkladech rozhodují ředitelé jednotlivých škol, je třeba při zápisu doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře,“ upřesňuje Ivana Liedermanová. K povinné školní docházce musejí rodiče podle školského zákona přihlásit děti narozené do 31. srpna 2010, výjimečně pak mohou být zapsány i děti narozené až do 30. června 2011. Informace o školských obvodech a pomocných kritériích v případě převisu zájmu nad volnými místy jsou k dispozici na webu města: http://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/odbor-skolstvi-ku...

Roman Zahrádka

Reklama