Chrudimské noviny Svoz zeleného odpadu pokračuje v Pardubicích i letos. Rozšířit by se mohl i do Staročernska a oblasti Hůrek

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Svoz zeleného odpadu pokračuje v Pardubicích i letos. Rozšířit by se mohl i do Staročernska a oblasti Hůrek

Pardubice - Radnice už od roku 2007 zajišťuje spolu se Službami města Pardubic oddělený sběr zeleného odpadu do přidělených speciálních nádob. Díky tomuto projektu se sebraný bioodpad ze stovek rodinných domů a desítek městských zařízení nedostane na skládky, ale je dál využit. Nově by se teď svoz mohl rozšířit i do Staročernska a do oblasti Hůrek. Uvedla to tisková mluvčí magistrátu Pavla Kosíková.

Cílem projektu je podle ní umožnit občanům odkládat zelený odpad ze zahrad. Odváží se do kompostárny v Dražkovicích, kde ho následně zpracují na kvalitní kompost. Protože se ale jedná o nadstandardní službu, nelze ji zahrnout do platby místního poplatku za svoz komunálního odpadu. Letos budou proto účastníci projektu přispívat na jednu přidělenou nádobu stejně jako loni 300 korunami, tedy třetinovou cenou oproti skutečným nákladům.

„Zbývající část nákladů dotuje město - uvědomujeme si totiž, jak významná je tato činnost vůči životnímu prostředí. Účastníkům projektu zároveň nabízíme za jejich třídění zeleného odpadu každoročně bezplatný odběr 50 kilogramů nepytlovaného průmyslového kompostu,“ říká náměstek primátora zodpovědný za životní prostředí Jiří Rozinek (ČSSD).

O svoz bioodpadu je ve městě stále větší zájem. „Zelený odpad svážíme jak z domácností, tak z některých městských zařízení. Do projektu je v současné době přihlášeno téměř 1900 účastníků, respektive nemovitostí, a to včetně 33 základních a mateřských škol. Pokud bude zájem, rozšíříme službu i do Staročernska a do oblasti Hůrek,“ vysvětluje vedoucí odboru životního prostředí Miroslav Míča a dodává, že o svoz bioodpadu mají zájem hlavně lidé z nových zástaveb rodinných domů. Starousedlíci si většinou zpracovávají kompost sami.

Vyprazdňování zapůjčeného compostaineru bude i letos probíhat v pravidelných intervalech - od dubna do listopadu jedenkrát týdně, od listopadu do března jednou měsíčně. Svozovým dnem je vždy pátek, a to bez ohledu na to, zda jde o svátek či pracovní den. Přihlásit se do projektu mohou domácnosti i městská zařízení přes internetové stránky Magistrátu www.pardubice.eu/bioodpad.

Sběr zeleného odpadu má předem stanovená pravidla. Do compostainerů lze dávat pouze to, co do nich opravdu patří, tedy - trávu, listí, štěpky větví, ovoce či zeleninu. V případě, že se v přidělené nádobě objeví odpad, který tam nemá co dělat, hrozí přihlášenému vyřazení z projektu a odebrání compostaineru.

Roman Zahrádka

Reklama