Chrudimské noviny Terénní programy odstartovaly projekt pro osm vyloučených romských lokalit

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Terénní programy odstartovaly projekt pro osm vyloučených romských lokalit

Pardubice - Letos v březnu byla zahájena realizace individuálního projektu Pardubického kraje „Podpora integrace příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit v Pardubickém kraji“, který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České Republiky.


Hlavním cílem tohoto dvouletého projektu je přispět ke zlepšení dlouhodobě problematické situace v sociálně vyloučených romských lokalitách v osmi obcích a městech Pardubického kraje. Jedná se o lokality v České Třebové, Hrochově Týnci, Chrudimi, Pardubicích, Prachovicích, Svitavách, Ústí nad Orlicí a Vysokém Mýtě.

Během prvních třech měsíců realizace projektu proběhla veřejná soutěž na výběr poskytovatelů sociálních služeb - terénní programy. Právě tento typ sociální služby byl vybrán jako nejvhodnější a nejúčinnější pro práci s obyvateli sociálně vyloučených lokalit. Její předností je, že vyhledává potencionální uživatele v jejich přirozeném prostředí a umožňuje kontakt s lidmi, kteří z různých důvodů sami institucionální pomoc nevyhledávají a často ji z počátku i odmítají. Hlavními oblastmi, na které se terénní pracovníci budou zaměřovat, jsou především pomoc při zlepšování podmínek bydlení, zvýšení finanční gramotnosti klientů, výuka problematiky hospodaření s penězi, pomoc při řešení problémů s dluhy a exekucemi, pomoc při získávání sociálních dávek a dávek v hmotné nouzi, rozvoj prevence zdravotních problémů, pomoc při uplatnění na trhu práce, podpora při výchově dětí a řešení školních záležitosti, seznámení s důsledky trestné činnosti a podpora při jednání na úřadech ve prospěch klientů.

Všichni poskytovatelé sociálních služeb zahájili svou činnost ve výše uvedených lokalitách v průběhu měsíce července 2012. Pouze pro lokality ve Vysokém Mýtě budou terénní programy zahájeny později a to z důvodu dosud neuzavřené veřejné soutěže na poskytovatele sociálních služeb.

Projekt je specifický tím, že není zaměřen pouze na pomoc obyvatelům žijícím v sociálně vyloučených romských lokalitách, ale zároveň i zajišťuje podporu všem terénním pracovníkům, kteří budou s klienty pracovat. Tato podpora bude spočívat v zajištění odborného vzdělávání pracovníků a průběžné provádění supervize. Vzdělávací kurzy pro terénní pracovníky mají za úkol prohloubit jejich dosavadní vědomosti a zkušenosti a zároveň i poskytnout nové znalosti potřebné pro efektivní práci. Skupinová supervizní podpora přispěje k naplňování standardů kvality sociálních služeb, ke zvýšení profesionality práce terénních pracovníků a v neposlední řadě bude působit jako prevence profesionálního selhání.

red

Reklama