Chrudimské noviny Vesnicí roku Pardubického kraje je Dříteč, Vysočina získala Zelenou stuhu

Dnes: 4°C
Zítra: 3°C
Pozítří: 4°C

Vesnicí roku Pardubického kraje je Dříteč, Vysočina získala Zelenou stuhu

Pardubice – Zlatou stuhu, tradiční symbol pro vítěze soutěže Vesnice roku 2014 v Pardubickém kraji, vyhrává Dříteč na Pardubicku. Uspěla v konkurenci 16 obcí. Dříteč už loni získala Bílou stuhu.

„Myslím si, že obec Dříteč nadchla hodnotící komisi množstvím společenských aktivit a také tím, že rozvoj obce je řešen dlouhodobě a koncepčně. Péče o obec je běh na dlouhou trať a u Dřítče není pochyb, že umí přiložit ruku k dílu a táhnout za jeden provaz,“ vysvětlil důvody, proč komise vyhodnotila nejlépe právě tuto obec na Pardubicku, krajský radní pro životní prostředí, zemědělství a venkov Václav Kroutil (ČSSD). „Ocenit je ale třeba všechny obce, které vložily do soutěže nemalé úsilí,“ dodal krajský radní.

Komise se shodla, že Dříteč se představila jako živá obec, která je do budoucna připravena se i nadále rozvíjet. „Po roce vidím velký posun v investicích do vzdělávání a sportu,“ konstatoval předseda komise a starosta Českých Heřmanic Pavel Eliáš a zmínil přístavbu a dostavbu dřítečské základní a mateřské školy a také rekonstrukci kabin a společenského zázemí na fotbalovém hřišti. „Příjemně mě překvapila spolupráce místní komunity,“ neskrýval radost z návštěvy v Dřítči předseda komise. Zelenou stuhu za péči o životní prostředí, veřejnou zeleň i péči o krajinu získá obec Vysočina (okres Chrudim). Modrá stuha, udělovaná za mimořádnou aktivitu občanů a společenský život, patří v tomto roce obci Pustá Kamenice (okres Svitavy). Bílá stuha za práci s mládeží a její zapojení do veřejného života byla z rozhodnutí krajské komise udělena obci Veliny (okres Pardubice).

A co porota hodnotila? Péči o veřejná prostranství, občanskou vybavenost, přírodní prvky a zeleň v obci, společenský život, ale také využívání informačních technologií. „Ačkoliv jsme svědky rozkvětu vesnic v Pardubickém kraji, mrzí mě, že se do soutěže hlásí méně obcí než dřív,“ postěžoval si předseda hodnotitelské komise Pavel Eliáš.

Ocenění nejlepším obcím se bude předávat v srpnu. Cílem soutěže Vesnice roku v je povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova. Soutěž poprvé vyhlásil Spolek pro obnovu venkova ČR v roce 1995 pod názvem Soutěž o nejzdařilejší program obnovy vesnice. Od roku 1996 je jedním z vyhlašovatelů Ministerstvo pro místní rozvoj a Svaz měst a obcí ČR, od roku 2007 je jedním z vyhlašovatelů také Ministerstvo zemědělství.

 

Výsledky Vesnice roku 2014 Pardubického kraje:

Zlatá stuha – Dříteč (okres Pardubice)

Zelená stuha – Vysočina (okres Chrudim)

Modrá stuha – Pustá Kamenice (okres Svitavy)

Bílá stuha – Veliny (okres Chrudim)

Oranžová stuha – Osík (okres Svitavy)

 

red

Reklama