Chrudimské noviny Vznikne nový most i čtyřproudová silnice: Stavbě severovýchodního obchvatu už nic nebrání

Dnes: -4°C
Zítra: -5°C
Pozítří: -6°C

Vznikne nový most i čtyřproudová silnice: Stavbě severovýchodního obchvatu už nic nebrání

Pardubice – Když před šesti lety získalo Ředitelství silnic a dálnic územní rozhodnutí o stavbě severovýchodního obchvatu Pardubic, mnozí nevěřili, že se ho kvůli složitému odkupu pozemků vůbec dožijí. Majitelé pozemků v osmi případech nesouhlasili se státem navrhovanou cenou a začaly průtahy, na jejichž konci je čekalo vyvlastnění. Stát si v tomto postupu, který zajistí rychlejší výstavbu dopravní infrastruktury, bere za příklad sousední Polsko. Severovýchodní obchvat bude zprovozněn v roce 2023 a ve stejném roce hned na něj naváže započetí stavby jihovýchodního obchvatu města.

Vizualizace nového mostu přes Labe.  Zdroj: ŘSD

Soukromé vlastnictví zkrátka není nedotknutelné ani v této době, když se prokáže, že je to „ve veřejném zájmu“. Ani pardubický podnikatel u soudu neuspěl. Nově budou řidiči využívat čtyřproudovou silnici, která povede od kruhového objezdu na Dubině ke kruhovému objezdu ve směru na Lázně Bohdaneč. Stavět se začne v tomto roce. Zhotovitel bude mít na starost jak stavbu, tak její projekt. Přes čtyři kilometry dlouhý úsek čtyřproudové silnice vychází odhadem na více než miliardu korun. Postaven bude také nový 200 metrů dlouhý most přes Labe a jeho slepé rameno. S uvedením do provozu se počítá v roce 2023.

 

Vyznačení SV obchvatu na mapě.  Zdroj: ŘSD

Rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno v srpnu 2014, schválení záměru projektu proběhlo už v říjnu 2006. Průtahy s platností stavebního povolení se řešily od konce roku 2019. Územní rozhodnutí pro jihovýchodní obchvat vydal magistrát 24. srpna 2020 a hned proti tomu bylo vzneseno více než deset námitek. Pokud vlastník půdy nesouhlasí s prodejem, je od roku 2007 vyvlastněn a posuzovaná kupní cena nezohledňuje zhodnocení po dostavbě. Po vzoru sousedního Polska by se nyní průtahy s původními vlastníky měli ještě zkrátit. Stavba může být zahájena hned po získání stavebního povolení, ještě před vyřešením sporu.

 

Petra Vintrlíková

Reklama