Chrudimské noviny Začíná rekonstrukce pardubické sokolovny, devadesát let stará budova se má změnit v moderní sportoviště

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Začíná rekonstrukce pardubické sokolovny, devadesát let stará budova se má změnit v moderní sportoviště

Pardubice - Sokolovna Na Olšinkách se pro následující měsíce promění ve velké staveniště. V nejbližších dnech bude totiž zahájena rozsáhlá rekonstrukce budovy, která už více než devadesát let slouží pardubickým sportovcům.


„Podepsali jsme smlouvu s generálním dodavatelem stavby, který uspěl ve výběrovém řízení. Přibližně do týdne chceme předat staveniště dělníkům a pak už začnou samotné stavební práce,“ říká starostka jednoty Lenka Pařízková. Na realizaci projektu bude čerpána dotace z Evropské unie, která pokryje 85 procent nákladů. Rozpočet projektu, který už Sokol odevzdal společně s žádostí Regionální radě Severovýchod, počítá s částkou téměř 88 milionů korun, samotné stavební práce pak přijdou na více než 82 milionů včetně daně z přidané hodnoty.

Výběrovým řízením se podařilo rozpočet stavby snížit o více než deset procent. Modernizace sokolovny probíhá v úzké spolupráci s městem Pardubice. Zastupitelé na přípravu projektu schválili v tomto roce dvě půjčky ve výši 2,5 milionů korun, které byly použité například na zpracování projektových dokumentací, studií a průzkumných prací. Zastupitelstvo také poskytlo Sokolům 15 milionů korun na povinnou spoluúčast a úhradu neuznatelných nákladů a dalších 15 milionů, tentokrát ve formě půjčky, na předfinancování projektu.


„Zatím vše běží bez větších zádrhelů. Projektová dokumentace nám byla odevzdána na konci června. V průběhu září jsme získali stavební povolení a v říjnu jsme odevzdali rozsáhlou žádost k Regionální radě soudržnosti Severovýchod. Výběrové řízení na generálního dodavatele pak bylo dokončené v průběhu října. Samotná stavba pak musí být podle smlouvy dokončená do poloviny příštího roku,“ dodává Pařízková.


Rekonstrukce bude opravdu „totální“. Projekt počítá s celkovou modernizací a rekonstrukcí hlavní budovy jednoty tak, aby znovu mohla sloužit nejenom sportovním, ale i společenským účelům. Součástí má být rekonstrukce střechy, rekonstrukce a modernizace cvičebních sálů, včetně sociálního zařízení, sanační práce hlavní budovy, rekonstrukce hlavního vstupu do budovy, včetně vybudování přístupu pro handicapované, rekonstrukce šaten a sprch, prostoru bývalé regenerace, rekonstrukce a vybavení prostorů pro semináře a školení, modernizace posilovny.


„Jsme rádi, že se Sokolům s naší pomocí podařilo projekt dotáhnout do této fáze. Sokolovna si to určitě zaslouží. Je totiž nejvyužívanějším sportovištěm v našem městě a místní tělocvičná jednota je s téměř dvěma tisíci registrovanými sportovci největší organizací nejen v Pardubicích, ale i v celém Pardubickém kraji. Další stovky lidí navíc areál využívají v rámci organizovaných nebo neorganizovaných sportovních aktivit. Sokolové už úspěšně a bez velkých problémů zvládli z IPRM zrekonstruovat ve dvou etapách venkovní areál. Od začátku práce na IPRM jsme uvažovali o tom, že by se mohla zrekonstruovat i hlavní budova. Vzhledem k průběhu přípravy ostatních projektů se ale teprve v letošním roce otevřela možnost Sokolům pomoct projekt zrealizovat. Důležité je, že projekt přesně plní potřebné indikátory a areál navíc od rána do večera, po sedm dnů v týdnu, slouží od nejmenších sportovců, až po aktivní seniory,“ říká primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková (Sdružení pro Pardubice).


Sokolovna ovšem není jediným projektem, který byl za pomoci evropských peněz v rámci IPRM zrealizován. „V rámci IPRM jsme již zrealizovali pět projektů - Skautské centrum Vinice, Integrační centrum sociálních aktivit, Sportovní areál Dašická a ve dvou etapách venkovní areál pardubického Sokola. Jsem opravdu moc ráda, že všechny projekty se ukázaly být smysluplné a už několik let slouží občanům našeho města. Bohužel, stále ještě čekáme na realizaci dvou klíčových projektů, kterými jsou rekonstrukce třídy Míru a revitalizace Tyršových sadů. V současné době běží výběrová řízení a věřím, že se nám je podaří zrealizovat a že tak vyčerpáme všechny prostředky, které jsou v rámci IPRM pro nás připravené,“ dodává primátorka.

Roman Zahrádka

Reklama