Chrudimské noviny Zámecká zahrada v Chrasti přišla o svoji dominantu

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Zámecká zahrada v Chrasti přišla o svoji dominantu

Chrast – Jeden z posledních stromů, který se počítal mezi nejstarší vysazené stromy v zámecké zahradě v Chrasti založené v 18. století, byl buk červenolistý. Kupodivu ho ale nikdo nikdy neprohlásil za památný strom, a tak nic nebránilo tomu, aby byl na začátku února nemilosrdně pokácen.

Procházejícím lidem bylo pokáceného stromu líto, mohl ale ohrozit skautskou základnu.  Foto: Chrudimské noviny

Chrast sice v poslední anketě neziskové organizace Arnika zabodovala osmým místem s alejí Velká Lipka, kterou se jde od zámecké zahrady směrem ke klášteřišti v Podlažicích, téměř současně ale nechala v tichosti pokácet svoji největší dominantu zámecké zahrady, majestátní čevenolistý buk.

Napadený kmen buku. /Pohled na prázdné místo po pokácení./ Velká Lipka vedoucí od zámecké zahrady ke kapli směrem ke klášteřišti. Foto: Chrudimské noviny

Renata Halamková z Městského úřadu v Chrasti samozřejmě vysvětlila, že toto rozhodnutí bylo vydáno na základě zprávy z měření akustickým tomografem. Ve kmeni prý probíhaly rozkladné procesy způsobené dřevní houbou, které se nakonec projevují prosycháním koruny a postupnou ztrátou vitality stromu. Na místě po skáceném majestátním stromu bude vysazen nový červenolistý buk. Otázka, zda bylo možné včasnou péčí strom zachránit, však zůstává otevřená. 

Pohled na červenolistý buk z roku 1950 vpravo nahoře.  Zdroj: Muzeum Chrast

Petra Vintrlíková

Reklama