Chrudimské noviny Koaliční smlouva je na světě

Dnes: 1°C
Zítra: 1°C
Pozítří: 2°C

Koaliční smlouva je na světě

Chrudim – Vznikající koalice, která by měla po další čtyři roky spravovat městské záležitosti, vytvořila své programové prohlášení a dohodu o politickém uspořádání. V současné době dokumenty členové Pirátů připomínkují na svém veřejném fóru, ale zdá se, že oba budou schváleny.

V dohodě o politickém uspořádání – koaliční smlouvě, lze najít třeba informace o tom, že rada města v následujícím funkčním období bude devítičlenná. Tvořit ji samozřejmě mají tři členové ANO 2011, tři členové Chrudimáků, dva členové Pirátů a jeden sociální demokrat.

Na pozici starosty se strany přistupující k této koaliční dohodě zavazují prosadit Františka Pilného (ANO 2011), který si do své gesce chce vzít oblast Odboru kanceláře tajemníka MěÚ Chrudim, odbor školství, kultury a památkové péče, útvar interního auditu a kontroly, oddělení Zdravého města a MA21 a také městskou policii.

První místostarosta Petr Lichtenberg (Chrudimáci) by pak měl pečovat o odbor finanční, obecní živnostenský úřad, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, odbor správní a správy majetku.

Další místostarosta, tentokráte neuvolněný, Pirát Pavel Štěpánek, bude nejspíše mít ve své péči oblast dopravy, stavební odbor a odbor sociálních věcí. Štěpánkův stranický kolega a neuvolněný místostarosta Aleš Nunvář potom získá odbor investic a odbor životního prostředí.

Další členové rady si kompetence rozdělují následovně: Jan Axman (ANO 2011) oblast kultury, Jiří Koblasa (ANO 2011) oblast bezpečnosti, Vlaďka Michalová (Chrudimáci) oblast sociální prevence a pomoci, Josef Káles ml. (Chrudimáci) správní věci, Tomáš Vondráček (ČSSD) oblast sportu.

Samotnému programovému prohlášení se Chrudimské noviny budou věnovat v sérii článků. Obsahuje celou řadu skvělých a zároveň též smělých plánů. Jako příklad lze uvést zavádění místních referend, otevření jednání městské rady veřejnosti, opravu fontánky v Husově ulici a samozřejmě též snahu o navrácení vodárenské infrastruktury do majetku města, respektive obcí.

Oba dokumenty obsahuje příloha pod textem.

Jakub Valenta

Reklama