Chrudimské noviny Představujeme kandidáty do senátních voleb - Petr Řezníček (SNK-ED)

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Představujeme kandidáty do senátních voleb - Petr Řezníček (SNK-ED)

Chrudim - Chrudimské noviny pro vás připravily seriál, ve kterém budou postupně představováni kandidáti do podzimních senátních voleb.

Protože se domníváme, že podstatná je stručnost a jasnost, všem kandidátům jsme položili stejně jednoduché otázky.

- Za jakou stranu kandidujete?

- Co máte za sebou ve své profesi?

- Jaké jsou Vaše společenské aktivity?

- Co chcete nabídnout voličům?

- Kolik bude stát Vaše kampaň?

- Kdo Vám vaši kampaň financuje?

- Proč by měli voliči volit práve Vás, v čem vynikáte nad ostatní kandidáty?

- Jak byste jednou větou charakterizoval(-a) svou činnost v Senátu, budete-li zvolen(-a)?

- Jaký je Váš názor na funkci Senátu v naší republice?Jako druhého představujeme Petra Řezníčka:


 


a


Za jakou stranu kandidujete?


Kandiduji za SNK ED (od roku 2006 členem) s podporou KDU ČSL a Nestraníků.


Co máte za sebou ve své profesi?


Po šestnácti letech ve škole jako učitel, od roku 1990 místostarosta města Chrudim (20 let) a od roku 2010 starosta města. Od roku 2008 krajský zastupitel, předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost,Jaké jsou Vaše společenské aktivity?


místopředseda Národní sítě zdravých měst České republiky


místopředseda krajské rady SNK ED


25 let trenér ledního hokeje s „B“ licencí


člen arbitrážní komise Českého svazu ledního hokeje


člen dozorčí rady VaK a.s.


člen dozorčí rady Elektrárny Opatovice


 


Co chcete nabídnout voličům?


S představiteli samosprávy Chrudimě i Havlíčkova Brodu nepolevím v úsilí o výstavbu obchvatů těchto měst, které přispějí k zlepšení kvality života.
Zasadím se o podstatné zvýšení trestních sazeb za trestné činy úplatkářství a korupční chování politiků a veřejných činitelů a o zrušení doživotní imunity poslanců a senátorů.
Chci se věnovat vylepšení stavu našeho školství, mládeže a tělovýchovy, kde je moje „parketa“.
Velký problém vidím u venkova, který potřebuje v Programu obnovy venkova nejméně 1 miliardu Kč ročně a měl by v sobě zahrnovat i podporu malého a středního podnikání, který dává venkovu šanci zmírnit nezaměstnanost lidí. V tom budu výrazně spolupracovat s Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu.


 


Kolik bude stát Vaše kampaň?


Moc stát nebude, tak do 500 tis Kč.


 


Kdo Vám vaši kampaň financuje?


Nejsme bohatá strana na finance tak, jen 400 tis. budou stranické, zbytek vlastní a možných dárců.


 


Proč by měli voliči volit právě Vás, v čem vynikáte nad ostatní kandidáty?


Prakticky celý život žiji ve volebním obvodu. Dvacet dva let pracuji v komunální politice se značným pracovním nasazení, s čestným a transparentním jednáním, s ochotou řešit problémy lidí bez ohledu na jejich společenské postavení. Nepočítám se mezi úzce ideologicky vyhraněné politiky a z toho důvodu mám i jistou názorovou svobodu. Pokud budu zvolen senátorem, tak mohu slíbit, že se výrazně měnit nebudu. Do Senátu nekandiduji proto, abych si vylepšil svoji životní úroveň dalšími příjmy. Jsem připraven z nich podporovat činnost neziskovek, dobrovolných hasičů či sportovců. Ostatně dělám to tak i nyní. Moje životní hodnoty nejsou založeny na obklopování se bohatstvím a majetky.Jak byste jednou větou charakterizoval svou činnost v Senátu, budete-li zvolen?


Asi mně bude chybět stranická disciplína, ale rozum, pracovitost a zpětná vazba na voliče určitě ne.


Jaký je Váš názor na funkci Senátu v naší republice?


Existence Senátu je zakotvena v české Ústavě s účinností od 1.1.1993. Často slýcháme polemiky o zbytečnosti Senátu. V zákonodárném procesu má jistě důležitou roli a má korigovat rozhodování poslanců, kteří zpravidla podléhají stranické disciplině při schvalování zákonů.  Senát by neměl v jejich  posuzování kopírovat jednání Sněmovny, ale měl by být jakousi jejich výstupní kontrolou. Pokud však bude převažovat podobné politické zastoupení jako v Poslanecké sněmovně, tak to tak nikdy nebude.


Děkujeme za odpovědi.


 

Jakub Valenta

Reklama