Chrudimské noviny Představujeme kandidáty do senátních voleb - Zdeněk Juračka (nez. za TOP 09)

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Představujeme kandidáty do senátních voleb - Zdeněk Juračka (nez. za TOP 09)

Chrudim - Chrudimské noviny pro vás připravily seriál, ve kterém budou postupně představováni kandidáti do podzimních senátních voleb.

 

Protože se domníváme, že podstatná je stručnost a jasnost, všem kandidátům jsme položili stejně jednoduché otázky.

 - Za jakou stranu kandidujete?

 - Co máte za sebou ve své profesi?

 - Jaké jsou Vaše společenské aktivity?

 - Co chcete nabídnout voličům?

 - Kolik bude stát Vaše kampaň?

 - Kdo Vám vaši kampaň financuje?

 - Proč by měli voliči volit práve Vás, v čem vynikáte nad ostatní kandidáty?

 - Jak byste jednou větou charakterizoval svou činnost v Senátu, budete-li zvolen?

 - Jaký je Váš názor na funkci Senátu v naší republice?

 

Jako čtvrtého představujeme Zdeňka Juračku:

Zdeněk Juračka
 

 

Za jakou stranu kandidujete?

Rozhodl jsem se kandidovat jako nezávislý kandidát pod záštitou TOP 09. Této strany si vážím a shodnu se s ní v mnoha bodech, i když na některé oblasti máme rozdílné názory.

 

Co máte za sebou ve své profesi?

Můj život je spojen se spotřebními družstvy v České republice již od roku 1969, kdy jsem nastoupil do Jednoty SD Praha – západ. Absolvoval jsem zde také večerní studium na učilišti SČMSD v Klánovicích, kde jsem získal výuční list pro obor kuchař – číšník. Nějaký čas jsem pracoval i jako vedoucí na provozovnách tehdejší Správy učilišť a externě vypomáhal na této škole jako učitel.

V roce 1976 jsem nastoupil do Jednoty SD Kroměříž jako vedoucí provozovny veřejného stravování. Postupně jsem zde vystřídal nejrůznější řídící funkce družstva - od vedoucího odboru veřejného stravování a cestovního ruchu až po vedoucího obchodně provozní skupiny a místopředsedu družstva. V tomto období jsem také dokončil svá studia na Vysoké škole ekonomické v roce 1986. V roce 1991 jsem byl zvolen do funkce předsedy družstva SD Kroměříž.

Od roku 1993 stojím v čele největší nákupní aliance u nás – COOP Centra. V říjnu roku 2004 mne zvolili předsedou Svazu českých a moravských spotřebních družstev, jenž se sítí téměř 2 800 prodejen tvoří největší národní maloobchodní alianci v ČR.

Od dubna 2008 jsem byl po několika letech ve funkci viceprezidenta zvolen prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

 

Jaké jsou Vaše společenské aktivity, veřejná činnost?

Jako obchodník se soustředím především na propagaci českého obchodu a kvalitních produktů. V rámci této činnosti mám záštitu nad několika konferencemi, které se této problematice věnují a které každým rokem pořádáme. Za své aktivity jsem v roce 2009 získal ocenění Velký modrý delfín – Marketér roku 2008 za rozvoj vlastní firmy i marketingu všeobecně od České marketingové společnosti a dále cenu Anežky Žaludové za rok 2009 udělenou pro mimořádný osobní přínos k rozvoji a péči o kvalitu v ČR.

V rámci své činnosti také podporuji různé společenské události i aktivity probíhající v regionech. Nedávno jsme jako COOP například podpořili akci Čistá řeka Sázava na Vysočině.

 

Co chcete nabídnout voličům?

Voličům nabídnu své dlouholeté zkušenosti české obchodníka v boji za lepší a kvalitnější potraviny a za lepší podmínky pro zaměstnance i jejich zaměstnavatele. Nabízím také jasný názor a důraz na pracovní výsledky. Chci rovněž zastupovat družstevní sektor, který v dnešním senátu není zastoupen a přitom svou činností poskytuje zaměstnání i širokou škálu služeb velkému počtu obyvatel České republiky i tohoto regionu.

Jsem toho názoru, že pracovní místa i finanční prostředky by měly být zachovány právě v regionech, kde vznikají a ne být vyváženy cizími firmami do zahraničí jak se často stává.

 

Kolik bude stát Vaše kampaň?

Svou kampaň plánuji pojmout co nejšetrněji a využít podpory dvou našich družstev – SD Hlinsko a SD v Havlíčkův Brod. Kampaň využijeme i pro představení různých regionálních produktů z této oblasti. Celkové náklady tak, doufám, nepřesáhnou několik set tisíc korun.

 

Kdo Vám vaši kampaň financuje?

Většina přímých prostředků bude získána z darů pro mou osobu, nebo z darů pro TOP 09. Zbytek kampaně bude zajištěn součinností s regionálními podnikateli a s pomocí místních občanů.

 

Proč by měli voliči volit právě Vás, v čem vynikáte nad ostatní kandidáty?

Hodlám propagovat oblast, která není dnes v senátu příliš zastoupena, a přitom se s ní občané setkávají každý den. Denně se setkávám s problémy zaměstnanců i zaměstnavatelů. V rámci Svazu obchodu a cestovního ruchu na jejich problémy pravidelně upozorňuji a hledáme na tyto problémy řešení. Jako představitel Skupiny COOP také pracuji na projektech pro zaručení kvalitnějších potravin v obchodech i většího zastoupení regionálních výrobků. Vždy jsme se snažili nabídnout lidem službu, i když to nepřineslo ten největší výnos. Placení složenek nebo dobíjení mobilů v prodejnách COOP, aby lidé nemuseli utrácet peníze za dojíždění do měst, je jednou z nabízených služeb. V Senátu chci fungovat stejně – pomáhat rušit zbytečnosti a pomáhat tam, kde to je účelné a hospodárné

 

Jak byste jednou větou charakterizoval svou činnost v Senátu, budete-li zvolen?

Podpora a zkvalitňování českých výrobků i jejich výrobců a podpora boje proti nezaměstnanosti v regionech.

 

Jaký je Váš názor na funkci Senátu v naší republice?

Senát má důležitou funkci komory Parlamentu České republiky s prvorepublikovou tradicí. Senát zde ovšem není pouze od toho, aby schvaloval rozhodnutí Sněmovny, ale aby její rozhodnutí přezkoumával, doplňoval a rozvíjel o další možnosti a vylepšení.

Děkujeme za odpovědi

Jakub Valenta

Reklama