Chrudimské noviny Výsledkem snah o zachování chrudimské nemocnice ve stávajícím rozsahu je petice

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Výsledkem snah o zachování chrudimské nemocnice ve stávajícím rozsahu je petice

Chrudim – Říká se, že tonoucí se stébla chytá. Po té, co vyplynulo na povrch s vyjádřením zdravotníků, že chod chrudimské nemocnice je skutečně v ohrožení, vznikla petice, která má upozornit na požadavek občanů, aby se její chod zachoval v plném rozsahu, což souzní i s programovým prohlášením Rady města Chrudim pro roky 2018–2022. Ale co se za tu dobu podařilo ke spokojenosti občanů s akciovou společností vyjednat? Pohled do minulosti ukazuje na hlubší problémy a zdá se, že obavy občanů jsou oprávněné, protože postupná specializace jednotlivých nemocnic se plánovala dlouho dopředu. 

Petice se pokouší zachránit Chrudimskou nemocnici apelem na zodpovědné osoby.  Foto: Chrudimské noviny

Krok, který by se dal očekávat spíše od řadového občana, inicioval místostarosta Petr Lichtenberg (v koalici Chrudimáci za Svobodné) a sám upozornil občany, že petici je možné podepsat jak na městském úřadě v Chrudimi, tak v informačním centru, v nemocnici, ale i v jiných zdravotnických zařízeních  a lékárnách nebo dokonce u jednotlivých starostů obcí v ORP Chrudim. „Tato petice vyjadřuje požadavek na zajištění provozu chrudimské nemocnice, a to v plném rozsahu. Je třeba si uvědomit, že naše nemocnice slouží spádově více nežli 100 tisícům občanů. Tato petice je jednou z nemnoha možností, jak upozornit na veliký problém a apelovat na zodpovědné osoby. Petičních míst přibývá, prosím, kdo souhlasí, aby podepsal,“ vyjádřil se místostarosta na sociální síti, kde se výzva také šíří. Za petiční výbor jsou kromě Petra Lichtenberga podepsaní další dva občané: chirurg Jiří Haase a učitelka obchodní akademie Marika Komárková.

Právě požadavek „zajištění chodu v plném rozsahu“ není vztažen k žádnému konkrétnímu roku. Občané i zdravotníci jsou s fungováním chrudimské nemocnice nespokojení dlouhodobě a s rokem 2015 se vše jen zhoršilo. Složitější zákroky jsou navíc z chrudimské nemocnice odkláněny jinam od roku 2017. Problematická fúze nemocnic, která měla vést k ušetření peněz, se uskutečnila právě v roce 2015 za Romana Línka (KDU-ČSL) a podle tehdejšího generálního ředitele s logickým vyústěním v postupnou specializaci jednotlivých nemocnic. Řídící výbor v čele s Tomášem Gottvaldem prezentoval spojování nemocnic s vizí ekonomicky zdravé společnosti, která bude kvalitním partnerem pro řešení zdravotních problémů všech obyvatel a spolehlivým a stabilním zaměstnavatelem více než 4 tisíc lidí, s tím, že ani přesuny zaměstnanců z jedné nemocnice do druhé nebudou možné, jak tehdy informovalo tiskové oddělení nemocnice. 

Náměstkyně Michaela Matoušková (STAN), která převzala zodpovědnost za oblast zdravotnictví v Pardubickém kraji na podzim 2020, hlásá, že „nemocnice budou nuceny v dlouhodobějším horizontu přistoupit k efektivnějšímu využívání personálních kapacit, například společným lůžkovým fondem a ještě užší vzájemnou spoluprací“, což je právě to, čeho se občané bojí.

O to více nerealisticky opět vyznívá nejen programové prohlášení Rady města Chrudim pro roky 2018–2022 s požadavkem na zachování „stávající“ zdravotní péče v chrudimské nemocnici, ale i výše zmíněná petice, která když už nic, tak alespoň populisticky zajistí zviditelnění před zraky občanů. Uvidíme, jaké další kroky budou před koncem volebního období následovat, když petice je jen „jedna z nemnoha možností“, jak nemocnici zachránit.

red

Reklama